Intern og ekstern ansøger

Ledige stillinger ved Aarhus Universitet slås offentligt op i henhold til Finansministeriets regler, med mindre der er tale om kortvarig beskæftigelse på under 1 år. Besættelse af VIP-stillinger følger de særlige regler, der gælder for området. Reglerne medfører, at alle ansøgere behandles som eksterne ansøgere.

 

Universitets ledelse kan i særlige situationer, f.eks. ved organisatoriske eller økonomiske tilpasninger beslutte, at ledige stillinger opslås internt.

Interne ansøgere til TAP-stillinger

Som interne ansøgere betragtes medarbejdere, der ved ansøgningsfristens udløb er ansat på universitetet i mindst en halvtidsstilling svarende til stillingstypen og kvalifikationsniveauet i den opslåede stilling. Interne ansøgere, der matcher den opslåede stillingsprofil, vil normalt blive indkaldt til ansættelsessamtale.

Ekstern ansøger til TAP-stilling

Alle ansøgere, der ikke lever op til kravene for interne ansøgere, behandles som eksterne ansøgere.