Brug af universitetes tjenestebiler

Universitetets notat af 13. oktober 2015 om brug af universitetets tjenestebiler

Finansministeriet har i Budgetvejledning 2014, afsnit 2.4.16, fastsat at statens tjenestebiler kun må anvendes til tjenesterelaterede formål.

Staten er selvforsikrende og der tegnes ikke kasko-eller ansvarsforsikring for tjenestebiler ved benyttelse i Danmark. Ved kørsel i udlandet kan der tegnes ansvarsforsikring og øvrige forsikringer som er påkrævet i det pågældende land.

Universitetets tjenestebiler må som hovedregel kun anvendes af ansatte i universitetets tjeneste. Universitetet har dog efter ansøgning bevilget kørselstilladelser til studerende, som var nødt til at anvende tjenestebiler enten i forbindelse med studieaktiviteter, især ved indsamling af materiale til specialer, eller som medhjælp ved forskningsprojekter.

Institutlederne kan bevilge kørselstilladelse til instituttets studerende inden for det nævnte område.

Det forudsættes, at:

  • instituttet påser, at den studerende er i besiddelse af gyldigt kørekort til biler af den pågældende kategori,
  • instituttet i videst muligt omfang sikrer sig, at bilerne kun benyttes til tjenstlig kørsel og at
  • institutlederen før kørslen giver den studerende en skriftlig godkendelse, og at den studerende med sin underskrift på en kopi af godkendelsen bekræfter kun at ville benytte bilen til tjenstlig kørsel.