Prøvetid

Hvem er omfattet?

Alle funktionæransatte teknisk administrative medarbejdere og chefer på Aarhus Universitet med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer.

Eksterne lektorer kan også være omfattet af reglerne om prøvetid.

Reglerne om prøvetid er fastsat i Funktionærlovens bestemmelser (FUL §2).

På Aarhus Universitet aftales en prøvetid på 3 måneder ved ansættelse af udefrakommende teknisk administrative medarbejdere. Prøvetiden skal fremgå af ansættelsesbeviset, f.eks. – ”De første 3 måneder af ansættelsen er gensidig prøvetid.”

Inden for prøvetiden skal opsigelse fra universitetets side ske med mindst 14 dages varsel (FUL §2 stk. 5), mens opsigelse fra medarbejderens side kan ske uden varsel (FUL §2 stk. 6).

Intern flytning (indenfor AU’s område) udløser ikke fornyet prøvetid.