Tavshedspligt

Du kan under din ansættelse få kendskab til fortrolige oplysninger, som du i medfør af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt ikke må omtale eller videregive i øvrigt. Dette gælder også efter dit ansættelsesforhold på universitetet er ophørt. Udover et eventuelt strafansvar efter straffelovens bestemmelser, reguleres spørgsmålet om behandling og videregivelse af personfølsomme oplysninger i persondataloven.

En oplysning er fortrolig, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til universitetets interesser eller når det er nødvendigt at hemmeligholde den af hensyn til enkeltpersoners personlige forhold.