Introduktionsseminar for nyansatte

Det handler om at komme godt fra start...

Alle nye medarbejdere opfordres til at deltage i AU's introduktionsseminar, som afvikles to gange om året.

Seminaret er for alle - både undervisere, ph.d.ere, forskere, sekretærer, håndværkere, konsulenter, projektmedarbejdere, rengøringsmedarbejdere mv.

På introduktionsseminaret møder du den øverste ledelse på AU, og bliver introduceret til universitetets overordnede strategier og værdier. Ligeledes bliver der mulighed for at få et indblik i organisationens opbygning, samarbejdsudvalg og tillidsmandssystemet, regler og retningslinjer for medarbejdere på AU, og mulighed for at skabe det første netværk til kolleger i organisationen.

Herudover introduceres du til særlige emner, der er af særlig relevans, for henholdsvis videnskabeligt personale (VIP) og teknisk-administrativt personale (TAP).

Tilmelding kan foretages af afdelingen forud for den nye medarbejders start eller i samråd med den nyansatte i løbet af den første uge i jobbet - men den nye medarbejder har også mulighed for selv gå ind og booke sig på et hold efter aftale med sin leder.


Program for danske medarbejdere

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Aarhus Universitet på Introduktionsseminaret torsdag d. 4. februar 2021. På grund af Covid-19 kan dagen ikke afvikles med fysisk fremmøde. Nedenfor har du derfor programmet for virtuel afholdelse.    

Program virtuelt  

9.30: Velkomst fra universitetsledelsen  
9.55: Velkomst fællestillidsrepræsentant  
10.15: Tak for i dag