Intromøder for nyansatte

Det handler om at komme godt fra start...

Alle nye medarbejdere opfordres til at deltage i AU's intromøder, som afvikles to gange om året.

Dagen er for alle - både undervisere, ph.d.ere, forskere, sekretærer, håndværkere, konsulenter, projektmedarbejdere, rengøringsmedarbejdere mv.

På intromødet møder du den øverste ledelse på AU, og bliver introduceret til universitetets overordnede strategier og værdier. Ligeledes bliver der mulighed for at få et indblik i organisationens opbygning, samarbejdsudvalg og tillidsmandssystemet, regler og retningslinjer for medarbejdere på AU, og mulighed for at skabe det første netværk til kolleger i organisationen.

Herudover introduceres du til særlige emner, der er af særlig relevans, for henholdsvis videnskabeligt personale (VIP) og teknisk-administrativt personale (TAP).

Tilmelding kan foretages af afdelingen forud for den nye medarbejders start eller i samråd med den nyansatte i løbet af den første uge i jobbet - men den nye medarbejder har også mulighed for selv gå ind og booke sig på et hold efter aftale med sin leder.


Program for danske medarbejdere

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Aarhus Universitet på ’Introduction Day’ torsdag d. 4. februar 2021. På grund af Covid-19 er det endnu uvist om dagen skal afholdes fysisk eller virtuelt. Nedenfor har du derfor både programmet for fysisk og virtuelt afholdelse.    

Program ved fysisk fremmøde  

Program virtuelt  

09.00: Velkommen til dagen  9.30: Velkomst fra universitetsledelsen  
09.20: Velkomst ved Fællestillidsrepræsentant  9.55: Velkomst fællestillidsrepræsentant  
09.30: Velkomst ved universitetsledelsen  10.15: Tak for i dag  
10.00: Informationsstande med repræsentanter fra AU  
10.45: Rundvisning i Universitetsparken  
11.45: Tak for i dag