Normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere

(Gældende til årsskiftet 2020/2021.)

På Aarhus Universitet har vi syv normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere. De syv normer er fastlagt af universitetsledelsen på baggrund af drøftelser i de akademiske råd og flere høringer i de faglige miljøer.

Normerne skal fremadrettet bidrage til en styrket rekrutteringspraksis på Aarhus Universitet. Bl.a. ved at bidrage til at styrke kvalitet og diversitet i ansøgerfeltet på alle fire fakulteter. Normerne angiver en fælles retning, der fx omfatter anvendelse af søgekomitéer, genopslag, bedømmelsesudvalg, udlandsophold og ansættelsesudvalg, og de skal implementeres på institutter og centre, hvor den lokale ledelse får ansvaret for at tilpasse normerne til de nuværende lokale retningslinjer.

De syv normer:

  1. Alle stillinger formuleres bredt og opslås både nationalt og internationalt.
  2. Der anvendes søgekomitéer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt stort ansøgerfelt med kvalitet og diversitet (eksterne ansøgere, internationale ansøgere og ansøgere af begge køn).
  3. Stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.
  4. Bedømmelsesudvalg har et flertal af eksterne medlemmer.
  5. Der anvendes ansættelsesudvalg. Ved professoransættelser med deltagelse fra dekanatet.
  6. Ved vurdering af kvalifikationer lægges stor vægt på længerevarende ophold ved én eller flere udenlandske og internationalt anerkendte forskningsinstitutioner.
  7. Der anvendes ikke kaldelser af interne kandidater.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed