Værktøj til screening for sproglige stereotyper

Fra juni 2022 og et år frem afprøver HR et digitalt værktøj, som kan screene for sproglige stereotyper i stillingsopslag. Værktøjet skal sikre, at stillingsopslagene formuleres med henblik på at tiltrække et bredt ansøgerfelt – og er et supplement til den eksisterende kvalitetssikring af stillingsopslag.


Værktøjet fremhæver ’stereotypisk sprogbrug’ i teksten og foreslår mere inkluderende eller neutrale alternativer. Systemet angiver en 'inklusionsscore', som udtrykker, hvor bredt stillingsopslaget appellerer. Scoren ændrer sig i takt med, at du ændrer ord i teksten.

Det virker på både danske og engelske tekster og er tiltænkt både VIP og TAP-stillingsopslag.

Hvem kan bruge værktøjet?

HR-partnere og HR-supportere er de primære brugere af værktøjet. HR anvender værktøjet, når det er praktisk muligt og relevant, og inddrager input fra værktøjet i feedback til ansættende ledere og ansættelsesudvalg. Ansættende ledere, som selv ønsker at screene stillingsopslag, kan også tilgå og anvende værktøjet. 

Du skal oprette dig som bruger med din au-mail, hvorefter du får tilsendt login-info.

Husk dette, når du anvender værktøjet

Vær opmærksom på følgende, når du anvender værktøjet:

  • Rekvisitions-ID i øverste venstre hjørne på opslaget skal udfyldes, så effekten af værktøjet kan følges (kan efterudfyldes). Rekvisitions-ID = Projekt ID i Emply.
  • Titel / navngivning: tilføj ordet 'skabelon' i titlen i de tilfælde, du anvender DD-skan til at screene en template til et stillingsopslag
  • Analysesprog: vælg selv dansk eller engelsk
  • Begræns personoplysninger: undlad at skrive navn, adresse, telefonnummer og mail på en eventuel kontaktperson i stillingsopslaget
  • Undlad at slette tidligere scannede opslag af hensyn til effektmåling

Rammen for projektet

HR afprøver værktøjet i et 1-årigt pilotprojekt fra juni 2022, som del af AU’s Handleplan for Ligestilling. 

AU vil afprøve, om det har effekt at supplere den sproglige kvalitetssikring af stillingsopslag med et digitalt værktøj, som kan screene for sproglige stereotyper og bidrage til, at jobopslaget appellerer bredere.