Sagsbehandlingsregler

Sagsbehandlingsregler ansættelsesretligt

I personaleadministrative afgørelsessager er universitetet undergivet et ”dobbelt retsgrundlag”. Dette indebærer, at universitetet udover at følge de sædvanlige ansættelsesretlige regler, der generelt gælder på arbejdsmarkedet, også skal følge offentligretlige sagsbehandlingsregler.

Forvaltningsloven indeholder en række sagsbehandlingsregler/-principper, som er gældende for sagsbehandling generelt i den offentlige forvaltning og dermed også for det ansættelsesretlige område.

Udover forvaltningsloven indeholder persondataloven og offentlighedsloven også relevante sagsbehandlingsregler.

Persondataloven regulerer bl.a. spørgsmålet om i hvilke tilfælde, personhenførbare oplysninger må behandles og videregives.

Offentlighedsloven indeholder bl.a. bestemmelser om, hvilke personaleoplysninger, offentligheden har adgang til at få.

Bisidder

Man har lov til at lade sig repræsentere af andre under behandlingen af en sag, herunder en personalesag. Man kan dog ikke vælge at sende en repræsentant i stedet for selv at deltage i et møde, når personlig medvirken er af betydning for sagens afgørelse, (se evt. forvaltningslovens § 8).

Medarbejderen vælger selv, hvem pågældende ønsker at lade sig repræsentere af som bisidder under en personalesag.

Hvis man skriftligt lader sig repræsentere af andre, vil universitetet påse, at repræsentanten har den fornødne fuldmagt til at repræsentere medarbejderen, som er part i sagen.