Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Sagsbehandlingsregler

Sagsbehandlingsregler

Sagsbehandlingsregler ansættelsesretligt

I personaleadministrative afgørelsessager er universitetet undergivet et ”dobbelt retsgrundlag”. Dette indebærer, at universitetet udover at følge de sædvanlige ansættelsesretlige regler, der generelt gælder på arbejdsmarkedet, også skal følge offentligretlige sagsbehandlingsregler.

Forvaltningsloven indeholder en række sagsbehandlingsregler/-principper, som er gældende for sagsbehandling generelt i den offentlige forvaltning og dermed også for det ansættelsesretlige område.

Udover forvaltningsloven indeholder persondataloven og offentlighedsloven også relevante sagsbehandlingsregler.

Persondataloven regulerer bl.a. spørgsmålet om i hvilke tilfælde, personhenførbare oplysninger må behandles og videregives.

Offentlighedsloven indeholder bl.a. bestemmelser om, hvilke personaleoplysninger, offentligheden har adgang til at få.

302108 / i40