AU's partnerskaber

Her kan du læse om de netværk, aftaler og partnerskaber, som AU har på institutionelt niveau.
For hvert partnerskab eller netværk finder du en oversigt over de muligheder, partnerskabet/
netværket giver dig som forsker eller studerende.

Siderne opdateres løbende,  når der er nyt indhold i partnerskabet/netværket.

Læs mere om AU's partnerskaber og de muligheder partnerskaberne giver