Information til institutter

Vores vigtigste samarbejdspartnere er institutterne på AU. Her finder  I information om, hvordan I som institut kan bruge AU Summer University, og hvordan vi kan hjælpe og servicere jer og jeres undervisere. 

I kan læse om hvilke overvejelser, man kan gøre sig, inden der indkaldes kurser internt på institutterne, og der kan findes inspiration til brug af AU Summer University som internationaliserings-, fremdrifts- og markedsføringsværktøj. 

Følgende datoer er fastlagt for 2021

Indenfor perioden 5. juli - 13. august kan der udbydes kurser på engelsk.

Bolig tilbydes internationale studerende i perioden 3. – 13. august.

Vi anbefaler, at følgende terms bruges for at samle de studerende og give bedre mulighed for at tage to fag:
Term 1: Mandag 5. juli – fredag 23. juli
Term 2: Mandag 26. juli – fredag 13. august

Eksamen med internationale studerende bør afvikles indenfor den angivne periode - specielt ved stedprøver.

Følgende datoer er fastlagt for 2020

Indenfor perioden 6. juli - 14. august kan der udbydes kurser på engelsk.

Grundet Covid19 tilbydes der ingen bolig til internationale studerende.

Vi anbefaler, at følgende terms bruges for at samle de studerende og give bedre mulighed for at tage to fag:

Term 1: Mandag 6. juli – fredag 24. juli
Term 2: Mandag 27. juli – fredag 14. august

Eksamen med internationale studerende bør afvikles indenfor den angivne periode - specielt ved stedprøver.

Sted: AU Summer University afholdes som hovedregel på Campus Aarhus 8000 C.

Enkelte kurser afholdes udenfor Campus grundet behov for specifikke faciliteter. Her har IU ikke adgang til boliger, hvorfor underviseren/fagmiljøet selv er ansvarlig for indkvartering, lokaler, eksamensafholdelse (ved stedprøve) samt evt. socialt program.

AU Summer University er for alle danske og internationale studerende, der i øvrigt kan tage kurser på AU.

Indkaldelse af kurser

Indkaldelsen af kurser for det efterfølgende år sker normalt via Dekanatet og Institutterne i maj-juni.

Deadline for indmelding til IU er 15. september for BSS, ST, HE og 15. oktober for ARTS.

Grundlæggende overvejelser inden kurser udbydes

Følgende overvejelser bør foretages på fakultetsniveau og beslutning formidles til studienævn/ uddannelsesudvalg inden der på instituttet indkaldes kurser:

Strategiske/økonomiske overvejelser i relation til udbud? 

Antal kurser fakultetet vil udbyde på AU Summer University?

Hvem modtager indtægterne/bærer udgifterne herunder incitament for AU undervisere til at udbyde kurser over sommeren?

Vægtning mellem brug af interne AU undervisere og gæsteundervisere i instituttets samlede udbud?

Er der afsat midler til udvikling af nye kurser/invitation af bestemte gæsteundervisere eller udvikling af strategiske samarbejder? Krav til uddeling af disse midler?

Hvor mange tilmeldinger skal der til for at kurset gennemføres/aflyses?

Er der defineret minimum periode for undervisning af hhv. 5 ECTS/10 ECTS kurser? 

Kan kurserne køres online?

Kan kurserne udbydes tværfagligt?

Er titlerne fængende for unge mennesker?

Summer University som internationaliseringsværktøj

Summer University kan bruges på flere måder i forbindelse med internationalisering. Nedenfor er nævnt eksempler, som kan bruges til inspiration til.

Først og fremmest er der for AU studerende en stor del "internationalization at home", i det de lokale AU studerende under Summer University får en international oplevelse, som de ellers ikke ville have fået. Dette sker via den store mængde internationale studerende, der er på kurserne og via internationale gæsteundervisere. Summer University kurser giver derved en mere international oplevelse end ordinære semesterkurser.

Summer University kan også bruges i forbindelse med etablering af partnerskaber med andre universiteter og netværk. Et nyt partneruniversitet kan eksempelvis sende gæsteundervisere til at undervise på Summer University, og partnerskabet kan med tiden udvikle sig til udveksling af studerende, forskningssamarbejde og sampublikationer. Der findes også modeller for, at partneruniversiteter sender både en gæsteunderviser og studerende til AU Summer University.

Summer University er desuden en god mulighed for vores partneruniversiteter, som kan have udfordringer med at sende deres studerende til AU i hele semestre. Via Summer University kan de sende deres studerende på korte udvekslingsophold, som tæller i den endelige udvekslingsbalance og således give flere AU studerende mulighed for at komme af sted i hele semestre.   

Brug af gæsteundervisere

Inspiration

Der findes flere forskellige modeller til anvendelse af gæsteundervisere, men nedenfor er tre af de mest brugte modeller:

1. invitere en eller flere gæsteundervisere til at lave et eller flere oplæg i løbet af kurset.

2. invitere en eller flere gæsteundervisere, som man allerede kender (fagligt), til selvstændigt, og mod aflønning, at køre et helt kursus.

3. instituttet kan lave et eller flere mere eller mindre åbne jobopslag, modtage ansøgninger og udvælge de ansøgere de gerne vil have til, mod aflønning, at køre et helt kursus.

Hvad vi kan hjælpe med
Når et institut vælger at benytte gæsteundervisere til undervisning af hele kurser, tilbyder vi at varetage følgende administrative opgaver: 

 • Eventuelt stillingsopslag og formidling af ansøgere til fagansvarlig
 • Invitation, kontrakt og indhentning af fagbeskrivelse
 • Koordinering og samarbejde med løn, udlændingeservice og skat
 • Facilitering af kommunikation mellem institut/studienævn og gæsteunderviser
 • Indhentning af information til markedsføring
 • Bestilling af materialer i samarbejde med boghandel og bibliotek
 • Bestilling af it og lokaler
 • Sikre boligtilbud til underviser
 • Sørge for at underviser får velkomstpakke, modtagelse og socialt program

Kort og godt sørger vi for, at I og gæsteunderviseren kan fokusere på det faglige uden at skulle tænke på alt det praktiske. 

Hvis ansættelsen varetages af os, sender vi et bemyndigelsesbrev til underskrift på Instituttet, for at vi kan handle på vegne af Instituttet i forbindelse med håndtering af de ansættelsesmæssige forhold, da gæsteunderviseren besøger AU i en periode, hvor instituttets bemanding ofte ikke har ressourcer til at håndtere opgaven.

Det skal instituttet bidrage med
Løn til underviser betales af instituttet/fakultetet.  

Herudover anbefales det at instituttet/fakultetet udpeger udpeger en faglig kontaktperson (VIP), som kan være bindeled internt mellem os, fagmiljøet og studielederen. Den faglige kontaktperson vil oftest være ansvarlig for flere gæsteundervisere samtidig og arbejder tæt sammen med studielederne. Kontaktpersonen har følgende opgaver: 

 • Indsende eventuelle stillingsopslag til os senest 15. juni
 • Vurdere ansøgere på stillingsopslag i samarbejde med studielederen og melde tilbage til AU Summer University senest 1. september
 • Afklaring af faglige spørgsmål fra gæsteunderviser(e) i forbindelse med undervisningsplanlægning og eksamen i samarbejde med studielederen
 • Være tilgængelig eller til stede i løbet af sommeren f.eks. i forhold til velkomst, eksamen, fælles middag.

Nogle fakulteter indkalder brede ansøgninger fra gæsteundervisere, hvor den enkelte underviser selv foreslår et fagligt indhold i kurset, mens der andre steder er tradition for mere styrede stillingsopslag, hvor kursets indhold er fastlagt på forhånd. Endelig er der fakulteter, hvor gæsteundervisere udelukkende rekrutteres via eksisterende faglige netværk (uden brug af stillingsopslag)

 • Stillingsopslag til rekruttering af gæsteundervisere skal indeholde følgende:
 • Beskrivelse af stilling og fagområde (herunder eventuelt krav om ph.d.)
 • Beskrivelse af løn- og ansættelsesforhold
 • Beskrivelse af, hvad der skal indsendes af dokumentation (forslag til kursus samt CV)

Eksempel på budget med gæsteundervisere
For at se eksempler på budgetter med fag hvor der benyttes gæsteundervisere kan du kontakte Dorte Føns på dfs@au.dk.  

Summer University som studiefremdriftsværktøj

Summer University er en god mulighed for at give de studerende chancen for at tage kurser udenfor de ordinære semestre, for at komme foran eller indhente point, og dermed nedsætte studietiden. 

I evalueringen fra 2018, har 61% AU's egne studerende svaret, at de tager Summer University for at komme foran, og kun 14% for at indhente point. Dette bekræfter, at de studerende også anser Summer University som et godt værktøj til at nedsætte deres studietid, og som institut kan det derfor overvejes, hvordan Summer University aktivt kan bruges til at sikre studiefremdriften.

I alt blev der i 2018 bestået 12.305 ECTS point af AU studerende.

Hvis statistik på studiefremdriften i forbindelse med AU Summer University på institutniveau ønskes så kontakt Troels Storm Olin på tsto@au.dk 

Summer University som rekrutteringsværktøj

Summer University kan ligeledes tænkes ind i en større strategisk satsning på at tiltrække studerende til engelsksprogede hele uddannelser på kandidatniveau.

Hvis instituttet har en nyoprettet engelsksproget kandidatuddannelse, kan Summer University bruges som rekrutteringskanal ved fx at udbyde et bachelorfag, der henvender sig til udenlandske studerende, der er indenfor de samme akademiske kerneområder som kandidatuddannelsen. 

96% af de studerende ville sidste år anbefale AU Summer University til deres medstuderende, så markedsføringen af Aarhus Universitet som helhed, og Aarhus som studieby igennem AU Summer University, er høj. 

Kontakt Dorte Føns Sørensen på dfs@au.dk hvis I vil høre mere om, hvordan AU Summer University kan bruges som rekrutteringskanal.