Erasmus+ undervisningsophold i Europa

Undervisere ved Aarhus Universitet kan søge om et Erasmus stipendium til et kortere undervisningsophold ved en Erasmus-partnerinstitution.

Liste over lande, der deltager i Erasmus-programmet

Følgende kriterier skal være opfyldt

  • Du skal undervise min. 8 timer/ugen.
  • Der skal være en aktiv Erasmus aftale mellem AU og det pågældende universitet.
  • Din overordnede skal godkende opholdet.
  • Opholdet skal vare ml. 2 dage og 2 måneder (eksklusiv rejse). Du kan dog max modtage Erasmus støtte til 12 dage.
  • Opholdet skal finde sted på et enkelt universitet.
  • Du bibeholder din løn under opholdet.

Stipendierne uddeles ud fra et princip om spredning, således at undervisere fra så mange hovedområder som muligt får del i midlerne. Herudover vil førstegangsansøgere få prioritet. Desuden lægges der vægt på, om ansøger arbejder med internationale relationer på AU, og at undervisningsopholdet indeholder et internationalt fremtidsperspektiv.  

Hvilke udgifter kan stipendiet bruges til?

Erasmus stipendiet er et økonomisk tilskud til dit ophold, men vil sandsynligvis ikke dække alle dine udgifter. Det er vigtigt, at du aftaler de økonomiske forhold med din nærmeste leder. 

Erasmus stipendiet kan bruges til hjælp til at dække transportudgifter, hotel og daglige fornødenheder. 

Stipendiet kan ikke bruges til at dække kursusgebyr. 

Beløbets størrelse

Beløbet vil blive udbetalt efter endt ophold til en oplyst AU konto. Beløbets størrelse er fastsat af EU og afhænger af land, afstand og opholdets længde. Det varierer mellem 140-180 Euro/dag + ca. 275 Euro i rejsetilskud.

Du kan modtage tilskud i op til 12 dage. 

Hvordan søger jeg?

Der er ingen ansøgningsfrist. Man skal blot søge senest 1 måned inden, man skal afsted. 

Du skal udfylde 2 dokumenter:

Ansøgningsskema skal underskrives af ansøger samt nærmeste leder.

Undervisningsprogrammet skal godkendes og underskrives af nærmeste leder, værtsinstitution samt ansøger selv, og bl.a. beskrive formål og forventet udbytte af opholdet. Det er ansøgers eget ansvar at sikre sig, at værtsinstitutionen er indforstået med besøget.  

De to dokumenter sendes som pdf til International Uddannelse, Sara Ølholm Eaton, solholm@au.dk

Hvordan får jeg besked?

Venligst tillad en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger.

Hvis du tildeles et Erasmus staff stipendie vil du modtage en Erasmus kontrakt på e-mail, hvor vilkår og beløb vil fremgå. Denne kontrakt skal underskrives af stipendiemodtager og returneres pr. e-mail.

Venligst påfør kontostreng til den AU konto stipendiet skal overføres til efter endt ophold. 

Efter opholdet

Efter opholdet skal du:

  • Udfylde et online EU evalueringsskema. Dette vil du få informationer om via mail.
  • Aflevere et Certificate of Attendance, som er underskrevet af værtsinstitutionen, til Internationalt Center.
  • Indsende kopi af rejseafregning via RejsUd.

Udbetaling af stipendiet

Stipendiet udbetales til oplyst AU konto efter endt ophold, når ovenstående dokumentation er modtaget.