Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Internationalt Erasmus+ stipendier for ansatte Erasmus+ undervisningsophold i udlandet

Erasmus+ undervisningsophold i udlandet

Undervisningsophold ved en europæisk partnerinstitution

Undervisere ved Aarhus Universitet kan søge om et stipendium til et undervisningsophold ved en Erasmus-partnerinstitution.

Stipendiet er på ca. EUR 800 pr. undervisningsophold. Opholdet skal bestå af minimum 8 undervisningstimer om ugen og skal vare mindst 2 dage og maksimalt 2 måneder (eksklusiv transporttid). Stipendiet dækker dog kun op til 12 dage + 2 rejsedage.

Ansøgningsskema

Der er ingen ansøgningsfrist. Man skal blot søge senest 1 måned inden man skal afsted. 

Fordeling af stipendier

Stipendierne uddeles ud fra et princip om spredning, således at undervisere fra så mange hovedområder som muligt får del i midlerne. Herudover vil førstegangsansøgere få prioritet. Desuden lægges der vægt på, om ansøger arbejder med internationale relationer på AU, og at undervisningsopholdet indeholder et internationalt fremtidsperspektiv.

Du vil modtage svar på ansøgningen indenfor en måned.  

Du vil modtage en kontrakt pr. email. Kontrakten skal underskrives og returneres til Internationalt Center. For at stipendiemidlerne kan blive overført, skal du sørge for at inkludere oplysninger om din afdelings/instituts kontostreng i kontrakten.

Inden opholdet

Inden opholdet skal der foreligge et undervisningsprogram, der er godkendt af ansøgers institut og Erasmus-partnerinstitutionen. Undervisningsprogrammet skal bl.a. beskrive formål og udbytte af opholdet. Det er underviserens ansvar at sikre sig, at værtsinstitutionen er indforstået med besøget.

Undervisningsprogrammet skal godkendes og underskrives af instituttet, værtsinstitution og bevillingsmodtager og sendes til Internationalt Center.

Efter opholdet

Efter opholdet skal du:

  • Udfylde et online evalueringsskema. Dette vil du få informationer om via mail.
  • Aflevere et Certificate of Attendance, som er underskrevet af værtsinstitutionen, til Internationalt Center.
  • Indsende kopi af rejseafregning via AURUS. Heraf må rejseudgifter til transport maksimalt udgøre EUR 300. Er rejseudgifterne mindre en EUR 300, kan stipendiet blive mindre end det oprindeligt tildelte beløb.

Udbetaling af stipendiet

Stipendiet udbetales efter endt ophold. Når dokumentation for rejseudgifter er indsendt (svarende til det beløb, stipendiet lyder), vil stipendiemidlerne blive overført til det pågældende institut på AU.


305941 / i40