Internationalisering af uddannelse

Dette websted indeholder ressourcer og inspiration til arbejdet med internationalisering af uddannelserne på AU. Webstedet vedligeholdes og udbygges løbende af AU Uddannelse. Målgruppen er medarbejdere i fagmiljøerne, som arbejder med eller interesserer sig for internationalisering.

Studenterudveksling

Ved studenterudveksling aftaler to eller flere universiteter at udveksle studerende. Det vil sige at bytte studerende i kortere eller længere perioder – almindeligvis 1 eller 2 semestre.

Den formelle ramme for studenterudveksling er en udvekslingsaftale. Af udvekslingsaftalen skal det fremgå, hvor mange studerende der kan udveksles pr. semester eller pr. år, og på hvilke betingelser udvekslingen af studerende finder sted.

Læs mere

Mobilitetsvinduer

Et mobilitetsvindue er et semester (30 ECTS), hvor det er muligt for de studerende på uddannelsen at aflægge studierne ved et udenlandsk universitet eller at tage et projektorienteret forløb i Danmark eller i udlandet uden forsinkelse.

Læs mere

Fagpakker

Hvis et studienævn på AU godkender et fast studieforløb på en partnerinstitution svarende til 30 eller 60 ECTS, som de studerende kan gennemføre på et udvekslingsophold, kaldes det ofte en fagpakke. Fordelen ved fagpakker er, at de studerende kan vælge et fast og allerede godkendt forløb og derved ikke skal bruge tid på selv at sammensætte det faglige program på partnerinstitutionen. 

Læs mere

Praktikforløb

Mange kandidatuddannelser indeholder muligheden for et praktikforløb, hvor studerende tager i praktik enten som en obligatorisk del af deres uddannelse eller som erstatning for valgfag.

Et praktikforløb i løbet af studietiden er et meget nærliggende redskab til at få viden, erfaring og kontakter til arbejdsmarkedet. Det kan give nye perspektiver på uddannelsen og dermed øge de faglige styrker og kvaliteter samt resultere i et internationalt netværk.

Praktikforløb benyttes både af studerende fra AU, som tager i praktik i Danmark/udlandet, samt af udenlandske studerende, som søger til AU i praktik.

Læs mere

Full-degree-optag

Dette punkt handler om optagelse af internationale ansøgere til engelsksprogede heltidsuddannelser, særligt kandidatuddannelser.

Her finder du en række gode råd og praktiske redskaber til håndtering af ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag.

Læs mere

Gradsgivende samarbejder

Denne punkt omhandler internationalt uddannelsessamarbejde, som resulterer i gradsudstedelse. Det kan ske ved etablering af bachelor- og kandidatuddannelser tilrettelagt med frivillige forløb eller obligatoriske forløb i udlandet. Alternativt kan Joint Master Degrees eller Erasmus Mundus-uddannelser udvikles.

Læs mere

Sommerskole

Denne vejledning omhandler udarbejdelse af et sommerskolekursus, som kan fungere som et pilotprojekt for et efterfølgende større og mere formaliseret uddannelsessamarbejde.

Læs mere

Eksterne finansieringsmuligheder

Aarhus Universitet deltager i en række internationale uddannelsesprojekter finansieret helt eller delvist via eksterne kilder. På denne side finder du information om de mest udbredte projektkategorier og de væsentligste bevillingsgivere, herunder henvisninger til information om konkrete udbudsbestemmelser og deadlines for indsendelse af ansøgninger om tilskud til etablering af uddannelsesprojekter. 

Læs mere

Kontakt

Hvis du har brug for hjælp og vejledning, henvises til følgende medarbejdere i de administrative centre:

Arts: Steen Weisner

Aarhus BSS: Jesper Qvistgaard

Health: Tanja Hansen

Science and Technology: Mette Glerup Thomsen