CPR-register

Aarhus Universitet har, som offentlig myndighed, en abonnementsordning hos CPR for alle relevante personer med tilknytning til universitetet.

I CPR-registeret er man dels kendt med det officielle navn, der består af fornavn, mellemnavn og efternavn og dels med et såkaldt adresseringsnavn, der er på maksimalt 34 tegn. Det kan du fx se på sygesikringskortet. Hvis det officielle navn er på mindre end 34 tegn er der i udgangspunktet overensstemmelse mellem de to navne (du kan dog få udelukket uønskede elementer fra for- og mellemnavn). Hvis dit officielle navn er længere, vil efternavnet være det sidste element i adresseringsnavnet og der vil så blive medtaget noget fra fornavnet (evt. mellemnavnet).

Du kan ikke længere bevare dit pigenavn i adresseringsnavnet, men hvis man har fået det ind i adresseringsnavnet før 2006, bliver det stående.

Din adresse, som du meddeler til din kommunes borgerservice, bliver også automatisk modtaget af Aarhus Universitet.

Midlertidige CPR-numre

Flere af de administrative systemer forudsætter at man har et CPR-nummer som identifikation. Hvis man er udlænding og ikke har sådan et, vil universitetet oprette et konstrueret CPR-nummer. Der er to modeller for denne proces:

  1. Man tager fødselsdagen på formen ddmmyy og lægger 6 til det første ciffer - altså hvis man er født den 23. april 1997 bliver det 830497 - og tilføjer et fire-cifret løbenummer, hvor sidste ciffer for det meste vil være ulige for mænd og lige for kvinder (men det er ikke en sikker regel). Så har man et 10-cifret "CPR"-nummer, hvor man fra det første ciffer kan se at det ikke er rigtigt.
    Dette bruges bl.a. i AU's HR-system og ved selvoprettelse på mit.au.dk.
  2. Man tager fødselsdagen på formen ddmmyy, tre bogstaver (typisk de to første fra fornavnet og det første fra efternavnet) samt et kønsciffer - ulige for mænd og lige for kvinder (for det meste 1 eller 2) og har derved et 10-tegns "CPR-nummer". Da det indeholder bogstaver, kan man se at det ikke er rigtigt.
    Det anvendes bl.a. i de studieadministrative systemer, STADS, KOT (den KOordinerede Tilmeding til bachelor-uddannelser) og Optagelsesportalen.

Den første model har forrang for den anden, så hvis man har fået tildelt to midlertidige CPR-numre  efter begge modeller, vil det blive rettet i STADS efter den første model.

Hvis men er oprettet med et konstrueret CPR-nummer og har fået et dansk CPR-nummer skal man så hurtigt som muligt give universitetet besked. Man kan bruge formularen og melde det til CPRskifte-funktionen, men ellers skal studerende bruge Change of CPR number, og andre skal henvende sig til administrationen på sit institut, som kan bestille en ændring gennem Stamkortet. Det vil typisk tage en dags tid at få skiftet CPR-nummer.

Du kan læse mere på www.cpr.dk, hvor du også kan få et registerudtræk ved brug af dit NemID.  


246270 / i40