NemID

NemID findes i to versioner: en for personligt brug, og en for erhverv (eller institutioner). NemID anvendes til at identificere dig som person herunder login i forhold til offentlige tjenester, banker mv. og erhvervsudgaven kan bruges til administrative login for virksomheden, signering af dokumenter og til sikker, krypteret mail.

Hvis du fx. søger forskningsmidler hos forskningsrådet via e-grant.dk, skal du bruge din personlige NemID og ikke en medarbejdersignatur. Det er jo dig, som person, der søger og ikke Aarhus Universitet.

Ligeledes skal tillidsrepræsentanter også bruge deres personlige NemID og ikke en medarbejdersignatur til at godkende virksomhedspraktikker, løntilskud og lignende i VITAS. I arbejdsretlig henseende er det A-siden, der skal anvende medarbejdersignaturer (da de repræsenterer institutionen) mens B-siden repræsenterer dem, der arbejder her - altså personerne. Og så er det den personlige NemID, der skal anvendes.

Hvordan får jeg en NemID medarbejdersignatur?

Henvendelser (blandt andet om oprettelse af medarbejdersignatur) skal ske til mail-adressen medarbejdersignatur@au.dk (Administration af Medarbejdersignatur, AU). Du må ikke bruge NemID's bestillingsmulighed, da den ikke passer til AU's behov.

Du skal selv bestille den fra din au-mailadresse. Derved oprettes der en NSP-sag, som vi NemID-administratorer behandler. Vi kontrollerer dit ansættelsesforhold i AU's systemer og håndterer derudfra bestillingen.

Der er ikke noget behov for at en leder godkender bestillingen. Det smarte ved digitale løsninger er jo at log-filer fortæller om din færden. Autorisationsblanketter mv. er et levn fra papiradministrationens tid, der ikke er relevante i forbindelse med digital administration.

Universitetet bruger den såkaldte nøglefil og ikke nøglekort (det papkort, man nok kender fra sin private NemID).

Medarbejdersignaturer til Aarhus Universitet er knyttet til universitetets cvr-nummer, 31119103. De udstedes af universitetets NemID Erhverv administrator (tidligere kaldet LRA). Det er: Jørgen Friis Bak, Søren Jakobsen, Ole Lundskov

Sikker mail

Der kan sendes krypteret mail til Aarhus Universitet til mailadressen sikkerpost@au.dk ved at bruge det tilhørende OCES-certifikat.

Find modtagerens OCES-certifikat her (AU's eget er sikkerpost@au.dk) 

AU har en række andre funktionspostkasser på typen sikkerpost.[funktionspostkasse]@[evt.domæne.]au.dk som kræver at der bliver installeret en outlook-polugion på dem, der skal anvende denne. Se vejledning på http://medarbejdere.au.dk/administration/it/mail-kalender-og-mailadresser/send-sikker-mail/

Hvis du har en personlig medarbejdersignatur, kan du bruge den til at sende og modtage signeret og krypteret mail - se følgende vejledning:

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/sikkerhed/sikker-e-mail-noeglefil

Officiel signeret og krypteret AU-mail skal sendes via en sikkerpost...-løsning, da det sikrer sporbarhed og arkivering. Hvis man bruger sin medarbejdersignatur, er man er selv ansvarlig for at mail sendt og modtaget er tilgængelig - bl.a. at man selv opbevarer sikkerhedskopier af signaturen incl. den nødvendige adgangskode. Hvis man glemmer adgangskoden er der ingen, der kan hjælpe dig og krypteret mail vil være utilgængelig!

Hvad kan jeg bruge medarbejdersignaturen til?

Den vigtigste funktion er, at du kan anvende NemID til login på en lang række hjemmesider, primært til administrativt brug. Den kan også bruges til sikker mail og til at signere dokumenter.

Login på hjemmesider

I almindelighed skal der gives adgang til de enkelte hjemmesider, for at man kan få adgang til de ønskede funktioner.

  • virk.dk giver adgang til en lang række indberetninger og administrative funktioner
  • modst.dk med NavisionStat, SLS mv.
  • skat.dk
  • optagelse.dk for administration af optagelse af studerende gennem KOT
  • mv.

Sikker mail

Man kan anvende medarbejdercertifkater til at signere og kryptere mail: signering dokumenterer, at du har afsendt mailen, og kryptering sikrer, at kun den udvalgte modtager kan læse indholdet af mailen. En forenklet papiranalogi er, at du har underskrevet et brev med en kuglepen (signering), og at den sendes i en lukket kuvert (kryptering).

Hvis man modtager krypteret mail - altså at det kun er dig, der kan læse det - forudsætter det, at du har det tilhørende certifikat. Det er dit ansvar, at du har sørget for at have en sikkerhedskopi af dette. Ingen kan hjælpe dig, hvis du har mistet det certifikat, der er brugt til krypteringen. Se også afsnittet ovenfor.

Signering af dokumenter (NemID-medarbejdersignaturen kan IKKE anvendes til dette!)

Lidt lignende sikker mail, idet man kan tilknytte en fil, der signerer et dokument, og altså garanterer, at det er dig, der har skrevet det. Ligesom man kan kryptere det, så ikke alle og enhver kan læse det. Ligesom for sikker mail, er det dit ansvar at sikre en sikkerhedskopi af det relevante certifikat.

Muligheden skal anvendes med stor omtanke i forhold til arkivkrav mv.