Digital signatur til medarbejdere

Hvad er en digital signatur

Digital Signatur består af et hemmeligt privat certifikat, som man selv har, og et offentligt certifikat som alle kan bruge.

  • Afsenderen anvender modtagerens offentlige nøgle (det offentlige certifikat) til at kryptere med. Derfor skal man som afsender have den installeret på sin maskine. 
  • Modtageren kan kun afkode en krypteret besked, ved at benytte sin egen private nøgle. Derfor skal den private nøgle være installeret på modtagerens maskine.

Som modtager: Hvordan får jeg mig en digital signatur (et nøglepar)?

  • Har du behov for en privat signatur , der identificerer dig som person, kan du bestille den på: www.nemid.nu
  • Har du behov for en medarbejdersignatur, knyttet til Aarhus Universitet, kontakter du universitetets NemId Erhverv administrator

Som afsender: hvordan får jeg en offentlige nøgle for en ekstern modtager?

Gå ind på: https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/

Skriv den postadresse du vil sende til, hvortil der hører en digital signatur, og klik på 'Søg'.

Følgende 4 ikoner fremkommer nederst på siden:

  • Hvis du anvender Microsoft Explorer som browser og Outlook som postprogram, kan du blot klikke på 'konvolut-ikonet' (det tredje). Så ryger det offentlige certifikat for modtageren ned i din adressebog, og så kan du kryptere med det.
  • Hvis du anvender en anden browser, skal du også klikke på konvolutten, men herefter downloade vcf-filen (den, der gemmer sig i 'konvolutten') til din maskine og klikke på den, hvorefter den ryger ind i Outlooks adressebog.
  • Hvis du anvender et andet postprogram, skal du følge anvisningerne på siden.

Har du modtaget en signeret e-post fra den eksterne modtager, får du mulighed for at gemme den offentlige nøgle på din maskine, når du åbner beskeden.