Attributter, leveret af AU til WAYF

Ved at logge ind på mit.au.dk, kan du se de attributter, som WAYF viser om dig.

Følgende attributter overføres til WAYF, men der overføres kun de nødvendige attributter, som du har accepteret, til de enkelte serviceudbydere.

 • cn er personens navn, kendt på Aarhus Universitet. Det er sædvanligvis adresseringsnavn fra CPR-registeret men man kan selv rette det på mit.au.dk
 • eduPersonPrimaryAffiliation er den primære tilknytning til Aarhus Universitet. Det er, i prioriteret orden, en af følgende roller:
  1. student (studerende)
  2. faculty (videnskabeligt personale)
  3. staff (teknisk-administrativt personale)
  4. alum (alumne)
  5. affiliate (tilknyttet)
  6. walk-in (anonym) - anvendes ikke på AU
 • organizationName er altid Aarhus Universitet
 • schacPersonalUniqueID er personens cpr-nummer. Kan være dannet efter KOT-modellen, bestående af fødselsdato, 3 tegn og et kønsciffer, hvis personen endnu ikke har et rigtigt dansk cpr-nummer
 • norEduPersonLIN er personens studienummer på Aarhus Universitet
 • gn er personens fornavn+mellemnavn. Hentes almindeligvis fra CPR-registeret, men kan også stamme fra STADS eller en manuel inddatering for konstruerede CPR-numre
 • sn er personens efternavn. Hentes almindeligvis fra CPR-registeret, men kan også stamme fra STADS eller en manuel inddatering for konstruerede CPR-numre
 • mail er personens email-adresse(r), kendt på Aarhus Universitet
 • eduPersonPrincipalName er et unikt løbenummer på Aarhus Universitet (AUid), fulgt af @au.dk
 • preferredLanguage er personens foretrukne sprog, som kan vælges individuelt på mit.au.dk
 • eduPersonAssurance er et tal med en kvalitetsangivelse af personens identitet:
  1. lav - identitet angivet af personen selv
  2. mellem - identitet bekræftet af CPR-registeret
  3. høj - identitet bekræftet af certifikat (pt. ikke implementeret på AU)
 • eduPersonScopedAffiliation er en liste, der beskriver personens tilknytning til Aarhus Universitet i større detalje. De første tre er WAYF-attributter mens den sidste er en AU-specifik hovedområdeopdeling. Opdelingen vil blive udbygget efterhånden som mulighederne og behovet opstår.
  1. Organisationstilknytning er en liste med alle de roller som personen har, nævnt under eduPersonPrimaryAffiliation, udvidet med employee=faculty+staff og member=employee+student. Hver værdi er beskrevet som <rolle>@au.dk
  2. AU-tilknytning er hovedområdetilknytning for student, faculty og staff på formen <rolle>@<hom>.au.dk hvor <hom> er ar,bs,he,st,fa for de fire hovedområder: Arts, Business and Social Sciences, Health, Science and Technology og Fællesadministrationen mv.

1393716 / i40