brevpapir

Til brug for AU's Microsoft Office-skabelonløsning, Templafy, er der udviklet et par webservices, der leverer de nødvendige oplysninger fra AU's administrative database, AROS.

Der er dels et personudtræk, baseret på en medarbejders e-post adresse, beskrevet ved mit.au.dk/components/brevPerson.cfc, og dels et udtræk fra enhedsregisteret, beskrevet ved mit.au.dk/components/enhed.cfc som kaldes med et enhedsnummer - de to webservices kan testes med hhv:

Når man kalder brevPerson.cfc, skal man efterfølgende kalde enhed.cfc med værdien fra <tt> CompanyUnit_ID</tt> for at få de tilknyttede enhedsoplysninger.