Streaming og optagelse af undervisning

På denne side finder du vejledninger og kontaktinformationer i forbindelse med streaming og optagelse af undervisning i auditorier og undervisningslokaler på Aarhus BSS.

Denne side opdateres løbende, i takt med at diverse vejledninger og videoguides produceres.Vigtigt om samtykke til streaming fra de studerende

Da efterårets undervisning overvejende vil bestå i en kombination af fysisk undervisning og streamning, vil de studerende have mulighed for dels at være på campus i forbindelse med dele af undervisningen eller at overvære den hjemmefra, hvis de er særligt udsatte, smittede eller i øvrigt ønsker det.

De studerende skal i den forbindelse orienteres om, at undervisningen streames og optages med adgang kun for de til undervisningen tilknyttede studerende og undervisere.

Streaming og optagelse vil nemlig ske via Blackboard.

Som studerende kan man således følge undervisningen enten med fysisk tilstedeværelse eller online.

Når man deltager i den fysiske undervisning, opfattes dette som et udtryk for samtykke til at deltage i streaming eller optagelse fra den studerendes side.

Såfremt man mundtligt stiller spørgsmål eller kommenterer spørgsmål og svar rejst undervejs i den streamede eller optagede undervisning, anses dette ligeledes som udtryk for at deltage i streaming eller optagelse fra den studerendes side.

Der udvikles informationsmateriale herom, som skal distribueres både via det enkelte fags Blackboard-side og på powerpoint slides i forbindelse med undervisningens afvikling.

Nødtelefon på lokation


Har du akut brug for teknisk hjælp til streaming og Zoom, ring til:

Fuglesangs Allé: 87150904

Bartholins Allé: 21728751

Birk Centerpark Herning: 24866366 eller 21337751