Tilde-hjemmesider på NF

På det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet har der på flere institutter været tradition for personlige hjemmesider uden for AU’s normale hjemmesidesystem. I forbindelse med lukningen af NF DS, lukker systemet bag disse tilde-hjemmesider også.

I stedet tilbydes de brugere, der har særligt behov for denne type sider, at kunne flytte til en ny og tidssvarende løsning med brugervalidering mod det fælles AD uni.au.dk.

Selve flytningen varetages af brugeren selv og skal være gennemført SENEST mandag den 18. februar 2019 mellem kl 10:00 og 12:00. Herefter skiftes der til den nye løsning og webadgang til den gamle lukkes.

Bemærk at løsningen stilles til rådighed for brugere fra det tidligere NF med særlige behov til en hjemmeside. Det frarådes på det KRAFTIGSTE at benyttes disse sider til publicering eller formidling af videnskabelige resultater. Viderestilling til andre sider er under ingen omstændigheder tilladt og vil blive fjernet uden videre.

For at kunne redigere sider i den nye løsning – og dermed også kunne flytte fra det gamle – skal man have adgang til at benytte løsningen.

Indsend oplysninger som beskrevet siden Adgang til nye tildehjemmesider for at få adgang

Når man har fået tildelt adgang, fortæller vejledning her, hvordan man i praksis benytter den nye løsning.