Planlagte IT-driftsforstyrrelser

4 gange om året tager AU IT en lang række af AU's IT-systemer og IT-services kortvarigt ud af drift pga. vedligeholdelsesarbejde. Disse perioder kaldes servicevinduer. 

Servicevinduer foregår altid i en weekend, og er planlagt min. 4 år ud i fremtiden. Alle datoerne er godkendt af Universitetsledelsen. Find alle datoer på serviceinfo.au.dk


Kommunikation om planlagte IT-driftsforstyrrelser

 1. Påmindelsesmail om dato for servicevindue
  Sendes til administrationschefer og vicedirektører
  Udsendes 6-8 uger før servicevindue
 2. Orienteringsmail om servicevindue
  Sendes til universitetsledelsen 
  Udsendes 4 uger før servicevindue
 3. Meddelelse om servicevindue på medarbejdere.au.dk og studerende.au.dk 
  Lægges på 2-3 uger før servicevindue
 4. Meddelelse om servicevindue i diverse AU nyhedsbreve
  Sendes ud løbende og tidligst 2-3 uger før servicevindue
 5. Orienteringsmail til systemejerforum
  Udsendes 3 uger før servicevindue
 6. Orienteringsmail til alle medarbejdere
  Udsendes 2 uger før servicevindue
 7. Opslag om servicevindue på AU's Facebook-side
  Lægges på 1-2 dage før servicevindue