Ouriginal

Beskrivelse:

  • Ouriginal (tidligere URKUND) anvendes gennem en browser eller gennem e-mail
  • Ouriginal er et "anti-plagieringsprogram" der kan påvise overlap mellem dokumenter. Ouriginal søger efter tekstsammenfald i kilder på internettet, eget arkiv af studenteropgaver og i forlagsdatabaser. Se en mere detaljeret beskrivelse her.
  • Ouriginal understøtter følgende filformater:  
    • .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt and .pages. For yderligere info, se her.

Adgang:

  • Kontakt din fakultets repræsentant - se hvem du skal kontakte her 
  • Ouriginal er integreret i de digitale eksamenssystemer WISEflow og Digital Eksamen. 

Må Ouriginal benyttes privat:

  • Nej

Vejledning, dokumentation og kurser:

Systemejere:

  • AU