O365 - IMAP

Ingen IMAP understøttelse

Af sikkerhedsmæssige grunde, bl.a. pga. kravet om totrinsbekræftelse er IMAP ikke længere understøttet.

Hvis der ikke findes en klient, der benytter "ActiveSync" eller "Mapi over HTTP" til din platform er eneste alternativ https://webmail.au.dk.


1444884 / i40