IMAP

Før du kan anvende SMTP (smtp-clients.au.dk) skal dit brugernavn tildeles rettigheder til det. Dette sker for at forhindre misbrug med phishede passwords. Henvend dig til din lokale it-support, som kan tildele disse rettigheder. Find kontaktinformation i højre side.

Hvis du ønsker at benytte IMAP mod det fælles mail- og kalendersystem, skal du være opmærksom på følgende adresser:

Indstillinger

  • SMTP server: smtp-clients.au.dk - på port 587.
  • IMAP server: imaps.au.dk.
  • Connection security: SSL/STARTTLS
  • SMTP connections skal være "authorized" med samme credentials som til IMAP serveren.
  • Du skal benytte SSL kryptering til IMAP og TLS til SMTP

Det skal se således ud (klik på billederne for at forstørre):

  • Serverindstillinger til IMAP
  • Serverindstillinger til IMAP

Begrænset IMAP support

Da enkelte mailklienter på Linux OS ikke understøtter Microsoft Exchange, tilbyder AU IT IMAP som alternativ mailprotokol. Da det ikke er muligt at fastsætte en fælles standard for IMAP klienter, supporteres klientsoftwaren kun i begrænset omfang. IMAP må kun bruges i tilfælde hvor Outlook Anywhere og ActiveSync ikke er en mulighed.

AU IT anbefaler ikke brugen af IMAP som mailprotokol.


369378 / i40