Fastnettelefoni på AU

 

På AU anvendes der i dag en ældre løsning til fastnet telefoni, og det er forventningen af denne skal omlægges i 2021-2022.

Der er over de seneste år løbende nedtaget langt flere fastnet telefoner, end der er etableret nye, og dette betyder, at vi genbruger apparater i stedet for at indkøbe nye.

Det forventes, at alle nuværende fastnet telefoner vil blive udfaset i forbindelse med omlægningen.
Hvor det er muligt, foreslåes det fremover at anvendes mobiltelefoner i stedet.

Sådan opsiger du et fastnetnummer

Hvis du ønsker at opsige et fastnetnummer, skal du oprette en sag på support.au.dk