Mobil og telefoni på AU

 

På AU anvendes der i dag en ældre løsning til fastnet telefoni, og det er forventningen af denne skal omlægges i 2020-2021.

Der er over de seneste år løbende nedtaget langt flere fastnet telefoner end der er etableret nye, og dette betyder, at vi genbruger apparater i stedet for at indkøbe nye.

Det forventes at alle nuværende fastnet telefoner vil blive udfaset i forbindelse med omlægningen.

Det foreslås, at der, hvor det er muligt, anvendes mobiltelefoner.

Etablering af kontaktcenter

AU anvender systemet Miralix som omstillings- og kontaktcenter-platform

Ønsker I at etablere en kontaktcenter løsning, skal dette ønske sendes til din lokale IT-support.

Der er dog visse ting I bør overveje inden samt nogle informationer som vi efterfølgende bør drøfte sammen. Vores eksperter på området vil kontakte jer for at få lavet den rette løsning i samarbejde med jer.

Et kontaktcenter er en applikation der gør det nemt at håndtere mange indkommende henvendelser til én eller flere funktionsindgange/numre og efterfølgende finde den bedst kvalificerede og samtidig ledige medarbejder og dermed hurtigt kan håndtere henvendelsen.

Vores løsning har mange muligheder for at vi sammen kan lave en løsning til gavn for jer og jeres brugere.

Løsningen kan eksempelvis indeholde:

·         Automatisk åbne/lukketider

·         Kø funktion/overflow

·         Menuvalg

·         Statistik mulighed

·         Og flere…

Har I brug for en kontaktcenter løsning til at håndtere jeres henvendelser, så opret en sag med ønsket i din lokale IT-support og vi vil sammen finde den løsning der passer lige netop jer.

Sådan flytter, ændrer eller opsiger du et mobilabonnement

Når et mobilnummer skal opsiges eller flyttes fra en medarbejder til en anden, skal du følge nogle fastlagte procedurer.

AU IT kan i den forbindelse være behjælpelig med følgende:

 • Oprettelse af nyt mobilnummer eller mobilt bredbånd. Det foretages via IT-webshoppen
 • Opsigelse af mobilnummer eller mobilt bredbånd sendes til it-sekretariatet@au.dk
 • Du kan også kontakte IT-sekretariatet via telefon på 8715 0912

En række af tingene omkring flytning eller opsigelse af mobilnummer varetages ikke af AU IT, men af AU Økonomi - Kreditor.

AU Økonomi - Kreditor kan være behjælpelige med følgende:

 • Navneændring på et mobilabonnement
 • Overdragelse af mobilabonnement eller mobilt bredbåndsabonnement til en anden person
 • Skift af EAN nr. vedr. mobilabonnement
 • Sammenlægning af flere mobilabonnementer til en faktura

Ønsker du at foretage en af ovenstående ændringer, skal du udfylde denne blanket og sende den til kreditorhotline@au.dk.

Spørgsmål til ovenstående eller fakturaer rettes til kreditorhotline@au.dk eller via telefon til: Merete M. Frandsen, 8715 2895. 

Telefoni i udlandet

Telenor og Moderniseringsstyrelsen har ikke indgået aftale omkring fri roaming i udlandet, og Aarhus Universitet har ikke en særlig rabatordning på mobil- og datatrafik i udlandet. AU-abonnementet indeholder dog 1100 MB fri data i EU pr. måned.

Sådan sparer du på data, når du bruger din smartphone i udlandet

 1. Fjern viderestilling til og fra din smartphone
 2. Slå dataroaming fra
 3. Brug Wi-Fi til at synkronisere mail og kalender
 4. Begræns brug af GPS og Google Maps
 5. Begræns opkobling til nettet fra mobiltelefonen. Brug i stedet Wi-Fi

Dataforbrug i udlandet

Benytter du din smartphone i udlandet, er der sat en forbrugsgrænse på dit dataforbrug. Denne er default sat til 450 kr. pr. md., du modtager en SMS, når du har forbrugt 80%. Grænsen kan hæves ved at svare på den SMS, du modtager.

Brug af trådløst netværk

Mange smartphones kan koble op på Wi-Fi (trådløst netværk), og du kan med fordel bruge hotellets eller andet Wi-Fi, når du er i udlandet. Når du kobler op via Wi-Fi, er det typisk gratis at hente data. Dvs. at du ikke behøver at tænke på, hvor meget data du bruger.

Sådan får du et overblik over dit dataforbrug

 • iPhone
  • Tryk på Indstillinger
  • Tryk på Mobil/Mobilnetværk
  • Scroll ned og se under Forbrug af mobildata
 • Android
  • Tryk på Indstillinger
  • Tryk på Dataforbrug

Sådan undgår du at bruge en masse data, når du åbner Facebook-app’en på din smartphone

Når du blot kigger/scroller din Facebook igennem, bruger du faktisk data på videoerne, der vises i dit feed, selvom du ikke aktivt går ind og ser dem. Det skyldes, at videoerne pr. default automatisk bliver afspillet i baggrunden. Ved at følge vejledningen herunder, sikrer du, at du kun bruger data på de videoer, som du aktivt vælger at se.

Kontakt din lokale IT-support, hvis du har brug for hjælp. 

 • Åbn Facebook
 • Vælg de 3 streger (i nederste højre hjørne)
 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Kontoindstillinger
 • Vælg Videoer og billeder
 • Tryk på nr. 2 (Automatisk afspilning)
 • Vælg den nederste; ”Afspil aldrig videoer automatisk”

Information om abonnementer

Fast mobilabonnement: 16 kr./måned

Abonnementet dækker:

 • Fri samtale i Danmark (OBS: Undtagen opkald til oplysningen, særtjenester og velgørenhed)
 • Fri SMS og MMS i Danmark (OBS: Undtagen overtakserede sms'er - fx til 1212 m.fl.)
 • Fri voicemail
 • 10 GB mobildata i Danmark, fx synkronisering af mail og kalender og visning af hjemmesider.
 • Ved mere end 10 GB dataforbrug nedsættes hastigheden væsentligt på mobildata resten af den pågældende måned. Forbrugsgrænsen på 10 GB/månedigt kan hæves efter godkendelse af nærmere leder. Kontakt IT-sekretariatet for at hæve forbrugsgrænsen.

Mulighed for mobil bredbåndsløsning (til bærbar computer/tablet. Mobilt alternativ til ADSL-linje). 

 • Datapakke: 10 GB/månedligt
 • Pris: 16 kr./måned
 • Ved mere end 10 GB dataforbrug nedsættes hastigheden væsentligt på mobildata resten af den pågældende måned. Forbrugsgrænsen på 10 GB/månedigt kan hæves efter godkendelse af nærmere leder.
 • Kontakt IT-sekretariatet for at hæve forbrugsgrænsen.

Find oversigt over Telenors priser


Sådan køber du mere mobildata til dit abonnement

Du har mulighed for at købe mere mobildata til dit abonnement. Du kan købe enten: 

 • 20 GB data, 31,10 kr./månedligt
 • 50 GB data, 35,60 kr./månedligt

 

Følg disse 2 trin:

 1. Få godkendt tilkøb af mobildata af nærmeste leder
 2. Kontakt IT-sekretariatet, som hjælper med tilkøbet

Særlig om eSIM

eSIM er en fælles betegnelse for en række digitale tjenester, der erstatter det fysiske SIM-kort i fx ens mobil, smartwatch eller bil. 

Prisen for et eSIM er 25 kr./måned.

Vær opmærksom på, at bestilling af eSIM kræver godkendelse fra din nærmeste leder.

Du bestiller et eSIM ved at sende din leders godkendelse samt nedenstående oplysninger til it-sekretariat@au.dk.

 • Navn
 • Telefonnummer

Om AU's telefoniaftale

Aarhus Universitet har indgået en teleleverandøraftale med Telenor, som løber fra januar 2018 og frem til januar 2020. Aftalen er gennemført som en del af Statens og Kommunernes Indkøb (SKI), og omfatter medarbejdernes arbejdsmobiltelefoner og –tablet/dongles (dvs. mobiltelefoni og mobilt bredbånd) samt fastnettelefoni. TDC er fortsat teleleverandør på hjemmearbejdspladser (fastnet bredbånd) og SIM-kort i særligt teknisk udstyr.

Abonnementssammensætningen med Telenor er lavet så enkel og overskuelig som mulig, hvor den samtidig favner langt de fleste medarbejderes telebehov. Hvis man som medarbejder har særlige behov, er der mulighed for at imødekomme dem individuelt