Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Kommunikation Betalingsprincipper

Betalingsprincipper

Grafiske ydelser

Alle grafiske opgaver fra fakulteter faktureres. Grafisk korrektur faktureres som udgangspunkt ikke. Grafisk korrektur er, når en enhed på et fakultet har lavet grafisk opsætning selv og ønsker det gennemgået for grafisk korrektur af vores grafikere. Kun ved meget store korrekturopgaver kan der blive tale om fakturering.

TV/Video

Opgaver, der understøtter AU’s strategi (uddannelse, forskning, vidensformidling) faktureres ikke. Hvis opgaven er så stor, at den kræver at vi henter studentermedhjælp ind til dele af opgaven (eller til at løse andre opgaver på samme tid), så kan der blive tale om fakturering. Dette aftales altid nærmere fra opgavestart med opdragsgiver. Opgavestiller skal så vidt muligt koordinere med kommunikationsenhederne på fakulteterne, og såfremt opgaverne går direkte ind fra forsker til FE, tager FE kontakt til kommunikationsenheden på det pågældende fakultet.

Streaming for fakulteter faktureres altid, som regel vil prisen være 10.000 kr. Dette skyldes, at det kræver forberedelse og mere personale ”on-site” under opstilling og afvikling.

Foto

Opgaver, der understøtter AU’s strategi (uddannelse, forskning, vidensformidling) faktureres ikke. Medarbejderprotrættertil PURE tages kun på ledelsesniveau, da det er aftalen, at portrætter af menige medarbejdere som udgangspunkt tages på fakulteterne. PURE-portrætter af menige medarbejdere kan aftales med foto-afdelingen. Fotoafdelingen i AU-FE laver ”åbent-hus” ca. 1 gang i måneden, hvor medarbejdere kan komme og få taget PURE-fotos gratis. Hvis Institutter/afdelinger ønsker, at Fotoafdelingen kommer ud til afdelingen, sker det mod betaling. Portrætter til visitkort (fastlagt billedstil) tages uden beregning af fotoafdelingen. Ved konferencer og øvrige arrangementer på fakulteter/institutter faktureres der ikke, når der skal tages billeder til f.eks. en nyhed på hjemmeside eller pressemeddelelse (typisk 5-7 billeder). Ønskes der en egentlig minutiøs reportage fra hele arrangementet, vil det være mod betaling.

Sprogservice

Pt. er det det ikke muligt at købe sprogservice (oversættelsesarbejde) hos Events og Kommunikationsstøtte. Små hasteopgaver, der skal løses og ikke kan det på et fakultet pga. sygdom eller lignende, tager vi os selvfølgelig tid til, men grundopgaver fra fakulteter siger vi nej til pga. kapacitetsmangel. Vi kan naturligvis henvise til eksterne leverandører, som vi har erfaringer med.


1426085 / i40