Lån af postervægge

Aarhus Universitet har 100 postervægge, som kan udlånes til alle enheder på Aarhus Universitet. Læs nedenfor om detaljerne, betingelser for udlån og praktikken omkring det.

Det er vigtigt, at du reserverer postervæggene i god tid (dvs. helst mindst 6 måneder) inden dit arrangement/din konference, da der er stor efterspørgsel på postervæggene.

Postervæggenes mål og udseende

Postervæggene er 158 cm brede og 190 cm høje, og selve tavlen er 150 cm bred og 120 cm høj. Selve postervæggen er hvid, rammen er af metal. Se billede ovenfor.

På postervæggen kan f.eks. sættes to posters på hver side (A1-posterstørrelse). Postervæggen er ens på begge sider. Det anbefales at sætte posters op med ’Powerstrips’ – powerstrips kan nemt fremsøges og købes på nettet. Der kan også anvendes tape, elefantsnot eller lignende, men bemærk, at posters falder lettere ned, hvis disse materialer anvendes til ophængning. Uanset materialetype er det låners ansvar, at dette fjernes fra postervæggene igen efter brug.

Postervæggene er ikke beregnet til at skrive på, da de ikke er whiteboards. Brug derfor ikke whiteboard-tusser eller andre skriveredskaber til at skrive eller tegne på postervæggene. 

Påmontering af hjul

Postervæggene leveres på vogne (med hjul) med 10 postervægge på hver vogn. Dertil hører kasse med hjul til postervæggene. Disse hjul skal påmonteres, der hvor postervæggene ønskes opstillet, hvorefter man let kan køre postervæggene rundt (væggene kan ikke opstilles uden hjul). Hjulene påmonteres med møtrik og nøgle. Der medfølger værktøj. Efter endt brug afmonteres hjulene igen, postervæggene sættes på vogn og er dermed klar til returtransport. Det anbefales især ved bestilling af mange postervægge at købe Møbeltransport Danmark til at hjælpe med opstilling og påmontering – se også ’Opstillingshjælp’ nedenfor.

Hent vejledning i brug og håndtering af postervægge her

Transport – afhentning og aflevering

Når du har modtaget en endelig bekræftelse (fra posterboards@au.dk) på reservationen, skal du selv bestille transport af væggene. Du skal ALTID anvende Møbeltransport Danmark, som Aarhus Universitet har indkøbsaftale med. Transporten betales direkte af bestilleren selv. Vi har på forhånd aftalt de praktiske forhold omkring transporten med Møbeltransport Danmark, og de er de eneste, der har adgang til lageret, hvor postervæggene opbevares.

Transporten skal bestilles senest 1 uge før ønsket levering (Aarhus og omegn) eller 4 uger før ønsket levering, hvis det er længere væk fra Aarhus. Transporten kan foregå både på hverdage, i weekend og ferier.

Transport bestilles på mailadressen au@mobel.dk

Se i øvrigt oplysninger om Møbeltransport Danmark på hjemmesiden:
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/flytteydelser/

Opstillingshjælp

Det er muligt at få Møbeltransport Danmark til at hjælpe med enkle opstillinger mod ekstra betaling. Dette bestilles ligeledes på forhånd. Større opstillinger, evt. i kombination med ekstra postervægge, kan Expression hjælpe med mod betaling – se kontaktoplysninger nedenfor.

Først til mølle

Postervæggene udlånes efter først til mølle-princippet. Der er således ikke garanti for, at vi kan udlåne postervægge. Hvis man ønsker at låne postervægge, og det ikke er muligt pga. udlån til andre, er det op til arrangøren selv at leje postervægge hos ekstern leverandør. Dette gælder også, hvis man har brug for flere postervægge, end der er tilgængelige. Postervægge (ikke nødvendigvis samme udseende) kan lejes her:

Expression v. Henrik Hansen, www.expression.dk, tlf. 6165 3597, mail hh@expression.dk

Ansvar

Det er lånerens ansvar at sikre, at postervæggene behandles godt under udlånet og leveres tilbage i samme stand, som de er udlånt. Hjul skal afmonteres, al tape mv. fjernes fra postervæggene, og der rengøres om nødvendigt.

Det er ligeledes låners ansvar at bestille transport af postervæggene og således sikre, at de leveres tilbage på det angivne tidspunkt (så de er klar til udlån til de næste lånere).