Case: Skiltning

Nyt skiltedesign under løbende implementering

 

Skiltene er designet af Nikolai Lander, AU Kommunikation. De baserer sig på det kendte AU-design og omfatter alt fra store pyloner til nye, rentegnede piktogrammer rundt om på campus. AU's design skal præsentere AU som et moderne og dynamisk universitet, og skiltedesignet bygger derfor på et moderne og minimalistisk udtryk, så skiltene i deres helhed fremstår som tydelige AU-markører rundt om i landskabet. 

NIVEAUER

Skiltene er opdelt i niveauer, alt efter hvornår brugeren møder disse i sin færden på universitetsområdet.

Oversigt og niveau inddeling

NIVEAU 0 - UDENDØRS

 • pyloner (område markør)
 • oversigtskort (generelt overblik) 
 • optræder oftest hvor store AU områder skal markeres, og/eller hvor brugeren skal kunne danne sig et generelt overblik i kompleks bygningsmasse.

Niveau 0 - oversigtskort 


NIVEAU 1 - UDENDØRS

 • oversigtskort (nær-områder) 
 • retningsskilte
 • optræder oftest på/ved kommunale veje eller på campus/park, hvor brugeren nærmer sig sin destination, og skal have specifik retningsgengivelse.

Niveau 1 - retningsanvisning

Niveau 1 - retningsanvisning, lokal


NIVEAU 2 - UDENDØRS

 • bygningsmarkering v./ navn, nummer ell. “populær”-betegnelse 
 • angives desuden med adresse
 • optræder oftest udenfor en bygnings facadeparti eller indgangsparti

Niveau 2 - stort bygningsskilt

Niveau 2 - medium bygningsskilt


NIVEAU 3 - INDENDØRS

 • etageplan
 • retningsgengivelse mod mest benyttede områder
 • optræder altid når brugeren entrérer en bygning, og skal hurtigt kunne give denne et overblik over bygningens indhold, lokalestruktur og mest benyttede områder (læsesale, auditorier, kantiner, toiletter m.m.)

Niveau 3 - etageoversigt

Niveau 3 - lokalehenvisning


NIVEAU 4 - INDENDØRS

 • lokalenummerering 
 • navneskilte
 • holdere til manuel indstik 
 • serviceskilte (toilet, rengøring m.m.)
 • optræder altid i defineret højde/afstande, og diverse indstik printes altid ud efter præ-defineret skabelon

Niveau 4 - navneskilt multi

Niveau 4 - navneskilt singleflex


PIKTOGRAMMER - INDENDØRS

Der bliver løbende udarbejdet piktogrammer som opfylder de forskellige servicebehov på AU - herunder de foreløbige.

Piktogrammer 1

Piktogrammer 2

 

Sådan så det ud før designændringer

Eksempler på de mange forskellige skiltetyper på AU

- Billederne herover er eksempler på de mange forskellige skiltetyper- og designs der efterhånden findes rundt omkring på Aarhus Universitet. Det nye skiltedesign sigter mod, at skiltningen på AU i fremtiden vil fremstå mere ensrettet i sit udtryk, bla. indenfor design, indhold og aflæselighed.