AU Universitetshistorie

AU Universitetshistorie sørger for at indsamle og arkivere materiale og for at formidle Aarhus Universitets historie.

Indsamling af materiale

Vi tager meget gerne imod ældre, uerstatteligt materiale, der kan medvirke til at dokumentere universitetets historie. Også nyere materiale har vores interesse, ikke mindst billeder.

 AU Universitetshistorie er midlertidigt lukket for henvendelser og besøg med virkning fra 9. december 2019. Der arbejdes på en permanent løsning på videreførelse af arbejdet og arkivet, efter at universitetshistoriker Palle Lykke går på pension med udgangen af 2019.

 Se hjemmesiden for AU Universitetshistorie