Proces for lovliggørelse af AUs brug af nyhedsbrevssystemet Campaign Monitor

 

Lovliggørelse over tre måneder

I perioden 1. oktober – 31. december 2018 arbejder AU IT Brugeroplevelser på at lovliggøre nyhedsbrevssystemet Campaign Monitor.
Processen består i at alle abonnenter skal afgive aktivt samtykke til modtagelse af nyhedsbreve og forholde sig til om de vil give adgang til at der indhentes statistik/tracking med henblik på forbedringer af nyhedsbreves form og indhold. 
Samtykkeprocessen er et krav for at overholde databehandleraftalen/GDPR-lovgivningen.

Processen benyttes også til at udføre ’datahygiejne’ – altså få ryddet op i ikke-aktive abonnent-lister og nyhedsbreve i systemet. 

Hvad betyder det for dig som nyhedsbrevsabonnent?

Som abonnent på nyhedsbrev vil du modtage en samtykke-mail fra hvert nyhedsbrev, du er tilmeldt. I denne mail skal du blot klikke på en knap - så har du afgivet samtykke.  

Du kan læse om samtykker her.

Hvornår modtager jeg samtykkemail?

Da lovliggørelsesprojektet løber over tre måneder, vil du modtage mailen en gang i denne projektperiode. Da der er op til 400 nyhedsbreve på AU og behandlingen af dem kræver en manuel behandling, kan vi ikke sige præcist hvornår du vil modtage samtykkemailen.

Processen er designet sådan, at hvis du ikke reagerer på samtykkemailen og en eventuel remindermail, vil du blive slettet fra abonnentlisten. 
Der vil dog altid være mulighed for at gentilmelde sig nyhedsbreve på deres respektive hjemmesider. 
Tilmelding til nyhedsbreve vil I fremtiden omfatte afgivelse af samtykke.