Afregning for samarbejdspartnere og forsøgspersoner

Afregning af udgifter for personer, der ikke er ansat på AU, skal ske elektronisk.

For personer uden et dansk CPR-nummer foregår afregningen via en elektronisk blanket i systemet REEX. Når du logger på REEX får du automatisk adgang til den del af blanketsystemet, som du forventes at få brug for.

For personer med et dansk CPR-nummer foregår afregningen via AU’s afregningssystem RejsUd, hvor personen oprettes via denne formular. Efter oprettelsen, som tager op til tre dage, kan du på deres vegne foretage afregning i RejsUd på normal vis.


REEX pixie vejledninger

 • Pixie nr. 1 - Introduktion til Summer University
  Blanketten anvendes for undervisere ved Summer University.
 • Pixie nr. 2 - Introduktion til udenlandske bedømmere i bedømmelsesudvalg
  Blanketten er til bedømmere, der har deltaget i et bedømmelsesudvalg i forbindelse med en ansættelse på AU.
 • Pixie nr. 3 - Introduktion til øvrige udenlandske samarbejdspartnere
  Blanketten anvendes i forbindelse med afregning af alle andre typer inviterede udenlandske samarbejdspartnere eksempelvis gæsteunderviserer, foredragsholdere, feltarbejde med videre.
 • Pixie nr. 4 - Introduktion til administrationsmodul, controlling og regnskab
  Vejledningen er målrettet regnskab (Rejsegruppen), økonomicentre og institutsekretærer.