Rejseudgifter

Når du rejser i forbindelse med dit arbejde, kan du have en række udgifter. Om udgifterne dækkes af AU afhænger af formål og udgiftstype, om der er givet tilsagn til udgiften.

Her på siden finder du svar på spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med udgifter, du har på din rejse. Hvis du ikke finder et brugbart svar, kan Rejsegruppen under AU Økonomi hjælpe dig - kontaktoplysninger finder du i højre kolonne.

Varekøb

Køb af varer på rejser, der varer mindre end 28 dage

Hvis AU betaler for en vare, er det AU's ejendom. Varen skal efterfølgende opbevares på AU.

Køb af varer på rejser over 28 dage (udstationering)

Hvis du køber varer eller genstande, mens du er udstationeret, skal indkøbet være relateret til opholdet og følgende kriterier være opfyldt:

 1. Bevillingen skal kunne dække udgiften
 2. AU's regler om en simpel livsstil skal overholdes. ifl. HR’s principper er simpel livsførelse lig med bord, seng, lampe, stol og simpel køkken udstyr, så der kan fremstilles og spises et enkelt måltid mad.

Hvis AU har betalt for varerne, er det i udgangspunktet AU's ejendom, og de skal efterfølgende opbevares på AU.

SkattePLIGTIGE udgifter der kan dækkes/refunderes

Bemærk: Gælder kun ved rejser over 28 dage (udstationering):

 • Time- og dagpenge over 12 måneder
 • Visa og nødvendige vaccinationer for den rejsendes medfølgende familie
 • Rejseforsikring for den medfølgende familie
 • Medfølgende families flytning af bohave
 • Medfølgende opbevaring af bohave i Danmark

Ønsker du en afklaring af de skattemæssige forhold, skal du tage kontakt til Skat, da de foretager den endelige fortolkning af reglerne.

SkatteFRIE udgifter der kan dækkes/refunderes

Gældende for alle rejser:

 • Din ud- og hjemrejse
 • Hotel og logi
 • Time- og dagpenge (hvis du berettiget til det)
 • Visa og nødvendige vaccinationer til dig
 • Varekøb betalt af AU

Gældende for rejser under 28 dage:

 • Forplejning og lokal transport, hvis der ikke modtages time- og dagpenge

Gældende for rejser over 28 dage (udstationering):

 • Evt. hjemrejse under udstationering, hvis årsagen er arbejdsrelateret
 • Time- og dagpenge op til 12 måneder
 • Flytning af dit bohave
 • Din families ud-og hjemrejse i forbindelse med din udstationering


Følgende betingelser skal være opfyldt for skattefritagelse:

 • Medarbejderen udstationeres/forflyttes af sin arbejdsgiver (AU), og
 • AU dækker udgiften til forflytning via refusion af udlæg efter regning, eller ved indgåelse af aftale direkte med flyttefirma med EAN faktura. Husk det skal godkendes af institutledelsen inden aftalen indgås.

Ønsker du en afklaring af de skattemæssige forhold, skal du tage kontakt til Skat, da de foretager den endelige fortolkning af reglerne

Udgifter der IKKE kan dækkes/refunderes

Bemærk: Gælder kun ved rejser over 28 dage (udstationering):

 • Børnepasning og skole
 • Din families kost og logi
 • Familiens besøgsrejser under udstationering
 • Familiens hjemrejser under udstationering
 • Køb/leje/leasing af bil med privat råderet

Uforudsete udgifter

 1. Undersøg om bevilling (bevillingshaver) vil dække eller er villig til at rokere om nogle udgifter
 2. Undersøg AU’s rejsepolitik, og om AU har hjemmel til at dække udgiften
 3. Kontakt rejsegruppen på mail: rejser@au.dk for afklaring af, om AU dækker udgiften.