Ventetid på IT-udstyr – et globalt problem, der smitter af på AU

IT-branchen har oplevet ekstraordinær stigning i efterspørgslen på IT-udstyr siden starten af 2021. Det er en udfordring på verdensplan – og dermed ikke kun et AU-problem. Lige nu er der leveringsproblemer på alle PC'ere samt mobiltelefoner, printere og sporadisk på tilbehør & Mac'er.

Det betyder, at AU kan ikke skaffe udstyr i samme tempo som efterspørgslen. AU har egen aftale på indkøb af PC´er, og har derfor et tæt samarbejde med leverandører og producenter. Vi forsøger dagligt at fremskaffe så mange som muligt, og arbejder meget hårdt på at mindske effekten ved at trække ekstra forsyninger via tilpasninger af specifikationer m.v.

Forlængede leveringstider øger behov for forudseenhed hos indkøbskoordinatorerne

Derfor har vi i denne forbindelse brug for jeres hjælp.

Bestil hurtigt: Vi forventer at se forlængede leveringstider et stykke ud i fremtiden, hvorfor vi opfordrer til, at hvis I ser et behov frem i tiden, eks. hvis I sidder med ældre PC´er, at afgive Jeres bestilling så hurtigt som muligt.

Afvent bestilling: Hvis I har bestilt en ny maskine og vurderer at den eksisterende alligevel godt kan fungere i en rum tid, hører vi også gerne fra jer. Således kan der frigøres maskiner til at dække det akutte behov på Universitetet.

Akut PC-bestilling

Hvis din PC-bestilling er af akut-karakter bedes du notere det i kommentarfeltet ved bestilling. Hvis du allerede har afgivet en PC-bestilling, bedes du tage kontakt til IT support, hvis det drejer sig om en akut-bestilling.

For at IT kan supportere din PC er det vigtigt at der købes på AU’s egen aftale gennem IT-webshoppen. Den kan du tilgå her:  https://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/

Er der spørgsmål til ovenstående er i velkomne til at kontakte IT-supporten for jeres område (kontaktinfo findes ligeledes via ovenstående link).