Brugeroprettelse i RejsUd og CWT

Den tidligere pdf-blanket er omlagt til et enklere og mere digitalt flow i denne webformular.

RejsUd og CWT oprettelse

Anmodning om oprettelse/lukning
RejsUd*
CWT (kun for AU-ansatte)*
Stamoplysninger om brugeren
Tilknytning til AU:
Fakultet/FA*

** Er brugeren tilknyttet Økonomi Arts og Aarhus BSS, skal blot ét af fakulteterne vælges.
*** Er brugeren tilknyttet Administrationscenter Nat-Tech, skal blot ét af fakulteterne vælges.

Rolletildeling

Brugeren skal oprettes med følgende rolle:

Orientering om oprettelse/lukning

Der vil automatisk blive sendt besked til den ansvarlige leder på området om denne brugeroprettelse/lukning.

Indsend anmodning om oprettelse/lukning