Kontant forskud

Anmodning om kontant forskud

Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Der udbetales kun forskud i DKK.

Hvem kan få forskud

Forskud kan kun udbetales til ansatte.

Ansatte som er berettiget til kreditkort, kan ikke modtage forskud.

Studerende, gæstelærere og censorer er ikke berettiget til kreditkort.

Hvornår kan der udbetales forskud

Forskuddet kan tidligst udbetales 14 dage før planlagt rejsetidspunkt, med mindre det dokumenteres, at den rejsende har et kontant udlæg forud for de nævnte 14 dage. Som eksempel kan nævnes deltagergebyr til kongres, som ikke har kunnet betales på anden vis.

Hvornår afregnes et forskud

Et forskud skal afregnes hurtigst muligt efter hjemkomsten - dog senest 14 dage efter. Afregning foretages via RejsUd.

Bemærk

  • Der kan kun undtagelsesvis gives forskud.
  • Størrelsen af et forskud kan højst svare til de forventede udgifter.
  • Forskud op til DKK 10.000 kan godkendes lokalt
  • Forskud over DKK 10.000 skal forhåndsgodkendes af regnskabskontoret
  • Forskud gives ikke ved længerevarende rejser
  • Begæring om et kontant forskud skal ske via RejsUd - vejledning undervejs
  • Afregning foretages via RejsUd

301005 / i40