Vejledninger til RejsUd

RejsUd

Vejledninger, FAQ og kendte fejl

Vejledninger til økonomimedarbejdere

FAQ

 • Jeg har en afregning liggende i kladder fra før den 2. maj. Hvad skal jeg gøre med den, når vi igen må sende afregninger til kontrol efter den 21. maj?

  • Jeg har en afregning liggende i kladder fra før den 2. maj. Hvad skal jeg gøre med den, når vi igen må sende afregninger til kontrol efter den 21. maj

   Enten skal du slette afregningen og oprette den på ny. På denne måde kommer de nye kontonumre på afregningen.

   Alternativt kan du gå ind på hver transaktion, og her først vælge en anden omkostningstype og så den rigtige igen. På denne måde bliver transaktionen opdateret med de nye konti.

   Hvis afregningen vedrører diæter, skal du på samme måde redigere transaktionen. Vælge fx ”Ingen godtgørelse/Privat” og så Time-/dagpenge igen.

    

 • Hvordan logger jeg på – hvad er mit Brugernavn og Adgangskode

  • Hvordan logger jeg på – hvad er mit Brugernavn og Adgangskode

   Internetadressen til RejsUd er: https://indfak2.dk/

   Brugernavnet er ”Det lange AU standard brugernavn” – som er en ”teknisk” mailadresse bestående af dit AU brugerId og @uni.au.dk AUxxxxxx@uni.au.dk – xxxxxx er dit unikke AU ID. Fx AU414074@uni.au.dk

   Adgangskoden skal du selv oprette.

   Første gang du logger på

   Klik på linket 

   NU bliver du bedt om at skrive eller bekræfte dit brugernavn og markere du ikke er en robot.


   Du modtager en mail i Outlook, der indeholder et link til et sted, du skal oprette en adgangskode.


   Linket er aktivt i 20 min.

   Bemærk: Adgangskoden skal være ”Stærk”, hvilket vil sige at det skal indeholde

  • Mindst 8 tegn

  • Både store og små bogstaver

  • Mindst et tal

  • Mindst et specialtegn som fx: !”#¤%&/()=

   Herefter kan du logge på med den nye adgangskode.

 • Hvordan gemmes bilens registreringsnummer, så det ikke skal tastes hver gang?

  • Hvordan gemmes bilens registreringsnummer, så det ikke skal tastes hver gang?

   Gå til Profil (det lille person-ikon) i øverste højre hjørne. Vælg ”Rediger Profil”



   Vælg det midterste faneblad øverst til venstre (Rejse og Udlæg)– og tast et køretøj og registreringsnummer.
   Husk at gemme.




 • Hvordan får jeg besked, hvis en afregning er returneret til redigering eller underskift.

  • Hvordan får jeg besked, hvis en afregning er returneret til redigering eller underskift.

   Hvis en afregning afvises i Rejsegruppen, ligger den igen i Kladder. Hvis en afregning rettes i Rejsegruppen og dermed sendes retur ligger den i Afregninger til Underskrift.

   Du kan sætte varsling op, så du får mails tilsendt når afregninger afvises eller sendes til underskrift. Dette gælder både for egne og dem man er sekretær for.
   Vælg RejsUd via det grønne Fly-symbol yderst til venstre. Vælg herefter Mine Indstillinger nederst. På fanebladet ”Varsling” markeres for ønskede varslinger.




 • Jeg er sekretær for en rejsende, men kan ikke se vedkommende I oversigten

  • Jeg er sekretær for en rejsende, men kan ikke se vedkommende I oversigten

   Hvis du mangler en rejsende i din liste over kolleger, du er sekretær for, kan du skrive til økonomisekretariatet på oeksystemer@au.dk.

   Husk at skrive hvem du skal være sekretær for.

    

 • Hvordan ser jeg som rejsende mine udestående kreditkorttransaktioner?

  • Hvordan ser jeg som rejsende mine udestående kreditkorttransaktioner?

   Når du står i RejsUd, hedder den sidste grønne knap Transaktionsarkiv. Her kan du se alle dine kreditkorttransaktioner.

 • Sag og Sagsopgave – Hvor finder jeg numrene?

  • Sag og Sagsopgave – Hvor finder jeg numrene?

   Institutter/centre
   For at få oplyst nummer på sag og sagsnummer, skal du kontakte dit instituts økonomiafdeling i administrationscenteret.

   Enheder i fællesadministrationen
   Du kan finde oplysninger om sag og sagsnummer (projekt og aktivitetsnummer) på siden for konteringsvejledninger.

   Det kan oplyses, at Sag og Sagsopgave er det samme som Projekt og Aktivitet i det tidligere rejseafregningssystem AURUS.

 • Hvordan ændrer jeg adgangskode, når jeg er logget ind I RejsUd?

  • Hvordan ændrer jeg adgangskode, når jeg er logget ind I RejsUd?

   Gå til det hvide ”personsymbol” i øverste højre hjørne. Her vælger du ”Rediger min profil”.
   Øverst i billedet er der nu mulighed for at ændre password.

   Bemærk: Adgangskoden skal være ”Stærk”, hvilket vil sige at det skal indeholde:

  • Mindst 8 tegn

  • Både store og små bogstaver

  • Mindst et tal

  • Mindst et specialtegn som fx: !”#¤%&/()=

   Herefter kan du logge på med den nye adgangskode.

 • Hvordan ændrer jeg på hyppigheden af de varslingsmails jeg modtager?

  • Hvordan ændrer jeg på hyppigheden af de varslingsmails jeg modtager?

   Du skal være logget på RejsUd.
   Vælg i skærmens venstre side det grønne ”Flyvemaskinesymbol” 


   Nederst på næste skærmbillede finder du knappen: ”Mine indstillinger” 
    
    
   Fanebladet ”Varsling” kan du til- og fravælge opgaver og statusrapport.
   Opgaver der er markeret (de to første) resulterer i øjeblikkelig mail, mens den regelmæssige statusrapport kommer som angivet.
   I dette eksempel hver fredag kl 8:00. Nedenstående er den opsætning alle brugere starter ud med.

   Husk at klikke ”Gem” når du er færdig.


Kendte fejl

Fejl ved bilagshåndtering

Man kan desværre opleve en fejl, når man gemmer et bilag til en transaktion i RejsUd.

Fejlen kommer i forbindelse med at man klikke ”Gem” til bilaget. Herefter står systemet og snurrer et stykke tid, og nedenstående kodetekst kommer frem. (der kan komme kodefejl i andre sammenhæng, alle fejl er fejlmeldt til Moderniseringsstyrelsen)

Løsningen er at slette kladden eller kladdelinjen via Opret/Rediger kladde. Kladden slettes ved at klikke på symbolet ved afregningen og klikke Slet i linjen ovenfor. Transaktionen slettes ved at klikke på kladdelinjen og i næste billede klikke på symbolet ved tranaktionen og klikke Slet i linjen ovenfor

Siden udbygges løbende med nye vejledninger og FAQ.
I forhold til vejledninger er der AU udarbejdede vejledninger og vejledninger fra Moderniseringsstyrelsen.