Brugeroprettelse i AU Webshop

Udfyldelse af denne brugeroprettelse skal kun ske efter forudgående aftale med brugerens nærmeste leder, som også automatisk modtager orientering ved indsendelse af formularen.

Bemærk at oprettelse kræver, at brugeren har en anvisningsfuldmagt med specifik Webshop-rettighed. Har brugeren ikke dette, skal der udfyldes en fuldmagtsblanket, som vedhæftes denne formular længere nede.

ny AU webshop

Anmodning om oprettelse/ændring/lukning
Nedenstående bruger skal*
Stamoplysninger om brugeren
Fakultet/FA*

* Er du ansat ved Økonomi Arts og Aarhus BSS, skal du blot vælge ét af fakulteterne.
** Er du ansat i Administrationscenter Nat-Tech, skal du blot vælge ét af fakulteterne.

Rolletildeling
Brugeren skal oprettes med/ændres til følgende rolle:*
Fuldmagt

At blive oprettet som bruger af AU Webshop kræver anvisningsfuldmagt med specifik Webshop-rettighed. Har brugeren ikke dette, forudsætter oprettelse i Webshoppen, at en fuldmagtsblanket med afkrydsning i Webshop-feltet vedhæftes denne formular. Fuldmagtsblanketten.

NB: Der bliver kun gemt én fuldmagtsblanket per person, uanset hvor mange systemer vedkommende har fuldmagt til. Hvis brugeren i forvejen desuden har andre fuldmagtsrettigheder, skal disse eksisterende fuldmagtstyper derfor også krydses af på den nye blanket, da de ellers bortfalder ved oprettelsen.

Fuldmagt*
Orientering om oprettelse

Brugeren vil få adgang til at oprette produkter, der kan have økonomisk indvirkning på den pågældende enhed, og der vil automatisk blive sendt besked til den ansvarlige leder om denne oprettelse.
Send anmodning