Årsafslutning 2022

 

Årsafslutning 2022 – frister for institutter og øvrige enheder på Faculty og Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences

Så er årsafslutningen igen nært forestående, og i den forbindelse er der ganske få, men vigtige deadlines vi gerne vil have, I overholder og videreformidler til relevante parter på jeres institut/enhed. Det er blandt andet i forhold til dokumentationskrav i forbindelse med hjemskrivning af eksterne midler, det er vigtigt, at deadlines overholdes.

I finder de frister, der kan være relevante for jer i nedenstående oversigt.

Vær OBS på periodiseringen, så vi sikrer, at alle fakturaer vedr. 2022 varemodtages i IndFak, og alle rejseafregninger vedr. 2022 oprettes og sendes til kontrol m.v., så vi får dem i 2022-regnskabet.

System/emne Opgave Deadline Bemærkninger
Salgsfakturaer   Besked og grundlag til Nat-Tech Økonomi om at udarbejde en salgsfaktura Onsdag den 14. december

Gælder kun fakturaer hvor udsendelse forventes inden d. 6. januar for regnskabsåret 2022. Der udsendes ikke fakturaer i perioden d. 7. januar - d. 12. januar (begge dage inkl.).

Fakturaer, der afleveres efter d. 14. december men inden d. 9. januar, kan forventes udsendt i perioden d. 13. januar - d. 19. januar.

BEMÆRK: For nye projekter går der op til 14 dage fra modtagelse af kontrakt, til der kan udskrives en faktura.

Manuelle rejse- og udgiftsafregninger i REEX Frist for udfyldelse af REEX-link for samarbejdspartnere. Fredag den 23. december Alle afregninger tastet inden fristen medtages i regnskabet for 2022. OBS: Der kan ikke oprettes nye eksterne mellem d. 6. januar og d. 18. januar.
RejsUd, rejseafregninger (og forskud) med startdato i 2022 Garanteres med i regnskabet for 2022, hvis oprettet og sendt til kontrol senest på denne dato. Mandag den 2. januar  Alle rejseafregninger/forskud med startdato i 2022 tages med i regnskabet for 2022.
RejsUd, udgiftsafregninger vedr. 2022 Kommer automatisk med i regnskabet for 2022, hvis sendt til kontrol senest på denne dato. Mandag den 2. januar Alle udgiftsafregninger sendt til kontrol inden fristen tages med i regnskabet for 2022.
Udenlandske fakturaer og kreditnotaer Maile udenlandske fakturaer til kreditorhotline@au.dk (husk angivelse af fakultet og institut i emnefelt, f.eks. NS-CHEM 2022). Tirsdag den 3. januar Udenlandske fakturaer sendes herefter til varemodtagelse i IndFak hos rette rekvirent.
ProMark tidsregistrering Tidsregistrering skal være foretaget og alle måneder signet off. Tirsdag den 3. januar Hvis det på nogen måde er muligt at taste sit ferie/fravær og signe off før jul, vil det være en stor hjælp.
Leverandørers fakturaer til AU (almindeligt flow) Leverandører har frist for fremsendelse af fakturaer vedr. 2022 til AU. Mandag den 9. januar Bed meget gerne leverandørerne fremsende fakturaer inden juleferien. Fakturaer sendes herefter til varemodtagelse i IndFak hos rette rekvirent.
Salgsfakturaer Besked og grundlag til Nat-Tech Økonomi om at udarbejde en salgsfaktura. Mandag den 9. januar Gælder kun fakturaer for regnskabsåret 2022. Se øverste punkt. Bemærk fakturaer kan forventes udsendt senest d. 19. januar.
Interne driftsomposteringer mellem hovedområder Besked til Nat-Tech Økonomi om at foretage ompostering. Torsdag den 12. januar Fordeling af driftsudgifter/indtægter til andre fakulteter.
IndFak, fakturaer og kreditnotaer Rekvirenter: Varemodtagelse af fakturaer. Fredag den 13. januar Hvis det på nogen måde er muligt at varemodtage tidligere, sætter vi stor pris herpå.
mTEMPUS, indberetning af timer Indberetning af timer i mTEMPUS til godkendelse vedr. timelønsudbet. for 2022. Onsdag den 18. januar Til efterfølgende godkendelse hos projekt-/forretningscontroller
Lønomposteringer (ikke tidsregistrerende enheder) samt driftsomposteringer inden for Nat-Tech Besked til Nat-Tech Økonomi om at foretage ompostering. Mandag den 23. januar Har du kendskab til løn eller drift, der skal omposteres, så send en mail til din projekt-/forretningscontroller.