Indkøb

Oplysninger i forbindelse med indkøb

Husk ved indkøb altid at oplyse følgende til leverandøren:

  1. EAN-nummer
  2. Rekvirentnavn
  3. Projektnummer og aktivitetsnummer der skal afholde udgiften

Det er meget vigtigt, at leverandørfakturaen kommer til at indeholde disse fuldstændige og nøjagtige oplysninger for at sikre rettidig betaling og bogføring.

Indkøb generelt

Hvis du skal foretage et køb på vegne af Aarhus Universitet, skal du altid overholde de indkøbsaftaler, som Aarhus Universitet er underlagt. Disse aftaler gælder, uanset om der faktureres direkte til Aarhus Universitet, eller om du selv lægger pengene ud for derefter at få dit udlæg refunderet.

Regler omkring repræsentationsudgifter findes her.

Bestilling af rejser

AU's rejsepolitik findes her.

Bestilling af rejser skal ske ved CWT – dog med den undtagelse at togrejser skal bestilles direkte ved DSB.

Bestillinger ved CWT kan foretages af den rejsende selv eller eksempelvis en sekretær og foregår via CWT’s online bestillingsportal. Dette kræver, at man har et AU Mastercard, idet den enkelte rejseprofil på CWT-portalen er knyttet op på dette Mastercard. Herved registreres afregningen automatisk i rejseafregningssystemet AURUS til videre godkendelse. Bestillinger kan også ske telefonisk hos CWT på tlf. +45 3363 7744.

Nyttige informationer og vedledninger om rejser (f.eks. kreditkort, forsikringer og rejseafregninger) findes her.

Har du spørgsmål så skriv til rejser@au.dk.