Kontering på Aarhus BSS

I nedenstående links kan der findes en beskrivelse af økonomimodellen på Aarhus BSS, samt konteringsvejledninger opdelt på hhv. ordinære og særlige delregnskab 1 (DR1) projekter på institutter, centre og øvrige enheder på Aarhus BSS.

Alle konteringsvejledninger indeholder også EAN-numre til brug ved elektronisk fakturering.

Beskrivelse af økonomimodellen

Konteringsvejledning til institutter og centre, ordinære DR1 projekter

Konteringsvejledning til institutter og centre, særlige DR1 projekter

Konteringsvejledning for fællesaktiviteterne

Konteringsvejledning for bygningsområdet

Konteringsvejledning for eksterne projekter - kontakt din projektcontroller

Konteringsvejledning for Administrationscentret

Ved kontering i IndFak, RejsUd og Conference Manager skal der altid påføres artskonto, projektnummer og aktivitetsnummer.