Økonomi på ST

ST Økonomi

ST Økonomi er ansvarlig for den økonomiske administration på Faculty of Science & Technology. Således servicerer ST Økonomi fakultetets institutter, centre, administration og ledelse med budgetter og økonomisk opfølgning, herunder det samlede fakultetsbudget og fakultetets eksterne projekter.

Medarbejderne i ST Økonomi er organiseret i henholdsvis forretningscontrollere, som varetager institutternes og fakultetets økonomi, projektøkonomer, som varetager den økonomiske administration af de eksterne projekter, samt en ledelse og stab, som er ansvarlig for personale og den overordnede ledelse.

ST Økonomi er en enhed med lokationer i henholdsvis Aarhus, Roskilde, Silkeborg, Kalø, Foulum, Flakkebjerg og Årslev, hvormed der sikres en kort afstand til de mennesker, vi betjener i det daglige. 

 

Organisering på økonomiområdet 

Økonomiopgaverne varetages af henholdsvis Front Office og Fællesservice. ST Økonomi varetager økonomiske Front Office-funktioner og er en del af Administrationscenter ST.

Find kontaktpersoner i ST Økonomi

Find organisationsdiagram for ST Økonomi


311222 / i40