Årsafslutning 2018

Årsafslutning 2018 - frister for institutter og øvrige enheder på Science and Technology

I forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2018 skal alle fakturaer vedr. 2018 varemodtages i IndFak, og alle rejseafregninger vedr. 2018 skal oprettes og sendes til kontrol m.v.

I oversigten nederst fremgår de frister, der kan være relevante for jer. Særlig vigtige er følgende 6 deadlines:

Onsdag den 2. januar: Frist for tidsregistrering i ProMark (for RKS- og FÅF-enheder samt ENG). Vi opfordrer kraftigt til, at I om muligt registrerer jeres ferie/fravær og signer off, inden I går på juleferie.

Torsdag den 3. januar: Sidste frist for indtastning af SLS timeløn i SLS web til efterfølgende godkendelse hos den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2018.

Mandag den 7. januar: Sidste frist for leverandører for at sende fakturaer til AU. Bed meget gerne jeres leverandører om at fremsende ventede fakturaer til AU inden I – og de – går på juleferie. Kun fakturaer, der modtages i AU’s systemer senest mandag den 7. januar, kan garanteres med i regnskabet for 2018. Husk i den forbindelse, at hvis en omkostning skal med i regnskabet for 2018, så skal varen/tjenesteydelsen være leveret i 2018 og fakturaen dateret i 2018 (og som sagt modtaget i AU’s systemer senest 7. januar 2018).

Torsdag den 3. januar: Sidste frist for at oprette (og sende til kontrol) rejse-/udgiftsafregninger i AURUS, hvis afregningen skal med i regnskab 2018. Bemærk, at alle rejser foretaget i 2018, og varer købt og leveret i 2018 skal udgiftsføres i 2018 og kan altså ikke gemmes til 2019.

Torsdag den 3. januar: Sidste frist for at sende manuelle rejse- og udgiftsafregninger til den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2018.

Torsdag den 10. januar: Sidste frist for rekvirenter for at varemodtage fakturaer i IndFak vedrørende 2018. Hjælp os ved at varemodtage så mange som muligt endnu tidligere – meget gerne inden jul.

Bemærk, at vi som udgangspunkt ikke kan træffes mellem jul og nytår i ST Økonomi.


1427983 / i40