Rapportering

AU’s fælles portal for rapportering hedder AURAP. Der er pt. frigivet 3 standardrapporter kaldet ST20, ST21 og ST22. Rapporterne kan tilgås her via AURAP.

Vejledning til AURAP: