Registrering af anlæg

Registrering af anlæg

Registrering af anlæg i forbindelse med indkøb kan ske på flere måder afhængigt af det pågældende aktivs værdi og omsættelighed. Se den fulde beskrivelse af proceduren her.

Procedure for indkøb/aktiver over 100.000 kr.

Rekvirenten vil modtage faktura og anlægsskema i IndFak (AU’s elektroniske fakturahåndteringssystem), hvorefter rekvirenten udfylder skemaet med alle de relevante informationer, og vedhæfter det opdaterede skema i IndFak. Husk at påføre AU-registreringsnummer – mærker til dette skal bestilles via anlaeg.okobyg@au.dk, og der kan med fordel bestilles et større antal af gangen. Herefter vælges en rekvirent i AU Regnskab, som sørger for at anlægget registreres og sendes til endelig godkendelse ved en forretningscontroller eller projektøkonom i Økonomi ST. Den rekvirent, som vælges, er regnskabsmedarbejderen (fakturamanageren) for det pågældende institut/center. Herefter vælges "Send til anden rekvirent".

Procedure for indkøb/aktiver mellem 3.000 - 25.000 kr.

Her anbefales det, at aktiver forsynes med et tyverisikringsmærke, der påføres med speciel lim. Sådanne tyverimærker kan også bestilles via anlaeg.okobyg@au.dk. Det enkelte institut eller center skal opbevare en oversigt over alle anlæg, der tyverimærkes. Dette kan med fordel ske via en oversigt i Excel. 

Læs evt. mere om anlæg på Medarbejderservice.