• Rejseforsikring

Om rejseforsikring

Aarhus Universitet er underlagt statens selvforsikringsordning. Dette vil sige, at AU ikke må tegne forsikringer, men sidestilles med at have tegnet forsikringer. I skadestilfælde bærer AU derfor selv den økonomiske risiko, og udgifter dækkes af det enkelte institut, center, administrative enhed mv.

Årsagen til selvforsikringsordningen er, at den i mange tilfælde vil være billigere, end hvis AU tegnede forsikringer gennem et kommercielt forsikringsselskab. Dog med undtagelse af bilkørsel i udlandet.

Det er Europæiske ERV, der på statens vegne administrerer ordningen. Og det er også Europæiske ERV, der afgør, om der foreligger erstatningspligt og i givet fald fastsætter erstatningens størrelse. Det er Europæiske ERV, der betaler lægeregninger, udbetaler erstatning mv., som AU Regnskab refunderer til Europæiske gennem betaling af en samlet, månedlig faktura. For alle udgifter, der faktureres af Europæiske i 2020 og fremover gælder det, at Regnskab efterfølgende omkonterer udgiften ifm. medarbejderens forsikringsudbetaling til medarbejderens enhed. Regnskab indhenter forinden den præcise kontostreng, udgiften ønskes omkonteret til.

Ved årets udgang sender Regnskab en opgørelse til enhederne over de forsikringsudgifter, der i løbet af året er posteret ud på området.

Regler for rejseforsikring

Hvem er omfattet af forsikring?

 • Alle der er ansat på Aarhus Universitet
 • Og de der er tilknyttet Aarhus Universitet uden ansættelsesforhold, hvor rejsen helt eller delvist betales af Aarhus Universitet (AU), kan søge om en rejseforsikringAnsøgning om rejseforsikring sker ved instituttet/enheden, og en mailgodkendelse anses for at være gyldig bevis for rejseforsikringsdækning 

Vær opmærksom på, at medrejsende familiemedlemmer ikke er dækket af AUs rejseforsikring ved Europæiske og derfor heller ikke kan få udleveret et forsikringskort jf. Cirkulære om tjenesterejseforsikringen CIR nr. Modst. nr. 051-15 - J.nr. 2014-1756-0006 af 18. december 2015. Dette gælder både for rejser, der betales af ordinære midler og rejser, der betales af eksterne midler.

Universiteterne kan dog i forbindelse med medarbejderes udstationering (tjenesterejse over 28 dage) afholde rimelige og dokumenterede udgifter til blandt andet forsikring for medrejsende familie, og det er i dén forbindelse vedtaget ved AU, at instituttet kan vælge at bevilge en refundering af betalingen (præmien) af en privat tegnet rejseforsikring for ægtefælle/samlever og eventuelle børn. Dette skal aftales forud for udstationeringen. Forsikringen tegnes af medarbejderen, og der fremsendes efterfølgende dokumentation for udgiften.

Læs mere om reglerne for dækning af udgifter til medfølgende familie.

Sygdom, kroniske eller eksisterende lidelser før rejsen

Rejseforsikringen dækker som udgangspunkt kun skader i forbindelse med akut opstået sygdom og tilskadekomst. Er du syg, eller er du kommet til skade før en rejse - eller har du anden grund til at tro, at du får brug for en læge eller en anden behandler i udlandet - bør du søge om det, der hedder et medicinsk forhåndstilsagn.
Udfyld medicinsk forhåndstilsagn, og få vurderet, om og hvordan du er dækket, så du ikke risikerer selv at skulle dække for udgifter relateret til lidelsen/tilstanden. Søg medicinsk forhåndstilsagn i så god tid som muligt - og senest 2 uger inden din rejse.  Forhåndstilsagn (europaeiske.dk)


Forsikringspolice


Bliver du forud for en rejse bedt om at dokumentere, at du er forsikret, skal du blot henvende dig til Europæiske. Her vil du få udstede et såkaldt ”Statement”.


Private ferierejser


Det er muligt at opnå rabat hos Europæiske, hvis du skal afholde private ferierejser eller supplerende ferie. Udgifter til sådanne forsikringer afholdes privat.


Link til


FAQ i relation til forsikringer

HR's hjemmeside om forsikring ved tjenesterejser i udlandet

Anmeldelse af skade, bagage forsinkelse m.v.

Får du en skade, skal du udfylde og sende skadesanmeldelsen til Europæiske ERV online; se linket dertil i højre side. Bemærk, at du i anmeldelsen skal vedhæfte en bekræftelse fra din institutleder, vicedirektør eller administrationschef, der indeholder en bekræftelse af:

 • at du var ansat og var på tjenesterejse på skadestidspunktet
 • specificering af dit rejsetidspunkt
 • dit navn og
 • din fødselsdato

Alle disse oplysninger er påkrævede, og kun ovennævnte personer er berettiget til at underskrive en bekræftelse ifm. din anmeldelse.

OBS! Det er desuden vigtigt, at bekræftelsen også sendes til rejser@au.dk, da Regnskab på denne måde har løbende kendskab til, hvilke forsikringssager der er godkendt af lederen til at blive oprettet ved Europæiske, og dette bruges til kontrol af de opkrævninger, der modtages fra Europæiske ERV.

Forsikringskort

Det er ikke et krav at eje eller medbringe et fysisk kort for at være dækket af AUs tjenesterejseforsikring ved Europæiske. Får man som rejsende behov for at benytte forsikringen, mens man står i udlandet uden et kort, kan alle nødvendige oplysninger og kontaktoplysninger findes på  Statens tjenesterejseforsikring (europaeiske.dk)    

 

I tilfælde hvor den rejsende alligevel ønsker at medbringe et rejseforsikringskort, kan det printes  direkte fra  Europæiskes hjemmeside. Aktivering af en skadesanmeldelse kræver en vedhæftet bekræftelse fra institutleder, vicedirektør mv., og det er derfor ikke muligt for uvedkommende at oprette uberettigede sager med print-selv-løsningen.

Det skal nævnes, at medarbejderen selv er ansvarlig for at sikre sig, at man har en gyldig rejseforsikring ved AU forud for en tjenesterejse.

Ift. Cirkulære om tjenesterejseforsikringen CIR nr. Modst. nr. 051-15 - J.nr. 2014-1756-0006 af 18. december 2015 er der sidenhen kommet en opdateret procedure i forhold til §5 og §6, og der er derfor ikke længere krav om registrering af kortnumre mv. 

Ofte stillede spørgsmål vedr. forsikringskort

 • Er det uden et kort ikke muligt for uvedkommende at oprette sager i AUs navn og opnå uberettiget erstatning?

Nej. Det er et krav ved Europæiske, at der sammen med enhver skadesanmeldelse er vedhæftet en bekræftelse fra institutleder, vicedirektør mv., før anmeldelsen bliver registreret; uden dén vil en anmeldelse blive afvist.

 • Er det ikke nødvendigt at kunne fremvise et kort for at få hjælp i visse situationer eller dele af verden?

Nej. Europæiske har oplyst, at et kort ikke er nødvendigt, og alle relevante kontaktoplysninger findes på europæiske.dk. Befinder du dig et sted i verden, hvor du ikke har let internetadgang, er det tilstrækkeligt at medbringe et skærmprint fra hjemmesiden, dvs. kontaktoplysningerne til Europæiske.

 • Hvilke fordele giver et papirkort?

I modsætning til et skærmprint med kontaktoplysninger, er formatet tilpasset i din kreditkortholder. Ingen andre fordele.

 • Jeg har allerede fået udleveret et plastickort. Skal jeg returnere det?

Du må gerne, men behøver det ikke. Skulle du fratræde, skal kortet destrueres.

Tjenestebil i udlandet

Hvis rejsen med tjenestebilen går til udlandet, skal der tegnes en ansvarsforsikring på bilen.

Forsikringen skal tegnes senest 5 hverdage før den planlagte afrejse dato. Forsikringen tegnes ved at kontakte Tryg Forsikring på e-mail: kundecenter.erhverv@tryg.dk.
I e-mailens emnefelt skrives der: Forsikring af tjenestebil i udlandet

Hvis der er brug for telefonisk kontakt til Tryg Forsikring, træffes de på telefon +45 44 20 22 20

Følgende skal altid oplyses til Tryg Forsikring:

 • At der er tale om forsikring af tjenestebil i udlandet
 • EAN
 • Tjenestebilens registreringsnummer
 • Forsikringsperiode
 • Destination

Kontakt Europæiske


Adgang til hjemmesiden - kundenummer skal bruges til adgang til skadeanmeldelser:

 • Kundenummer: 31119103


Alarmcentral (døgnåbent)

 • +45 70 10 90 30