• Togrejse

 • Rejsekort Erhverv

  • Rejsekort Erhverv er et rejsekort, som organisationen ejer og låner ud til sine medarbejdere til rejser med bus, tog eller metro.

  • Fordele ved Rejsekort Erhverv

  • Hvad koster det at få et Rejsekort Erhverv?

   • Et kort koster 50 kr., og har en gyldighed på 5 år

   • Kortet er tilknyttet en obligatorisk og automatisk tank-op aftale, så kortet ikke løber tør for penge. Kortet tankes op når det kommer under 200 kr.

   • Tank-op aftalen er på 1.000 kr. pr. kort, og der kan max. optankes 6 gange om dagen

   • Tank-op aftalen afregnes via elektronisk faktura

  • Hvordan kommer du/I i gang med Rejsekort Erhverv?

   • Der indgås en rammeaftale med et trafikselskab via hjemmesiden www.rejsekort.dk/erhverv.

   • Eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med indgåelse af aftalen, har vi forsøgt at tage højde for i vejledningen.

   • Aftalen indgås med decentral AU enhed - det vil sige, at der skal indgås en rammeaftale pr. combination CVR nr. + EAN nummer. 

   • Der kan bestilles flere kort under samme rammeaftale (Umiddelbart ingen max. antal)

   • Bemærk at leveringstiden for kort er på 3-4 uger. Det er muligt at bestille et større antal kort, og kun bede om levering af et mindre antal. Derved er kortene produceret, og levering af efterfølgende kort fra "depotet" vil kunne ske inden for et par dage. Man betaler kun for det antal kort man får leveret. Det vil sige, at der betales ikke for "depot-kortene".

  • Hvordan spærrer du et Rejsekort Erhverv?

   • Ring 7011-3333 og oplys Rejsekort-nummer

   • Kender du ikke Rejsekort-nummer skal kontaktpersonen i din enhed adviseres. Kontaktpersonen kan oplyse Rejsekort-nummer eller bistår med at spærre kort via opkald til kundecenter / Erhvervskonsulent.

 • Rejsekort Privat

  • Anvender medarbejderen sit private rejsekort til tjenesterejser,
   er der følgende ulemper:

   Der opnås ikke samme rabat som ved Rejsekort Erhverv.

   Øget administration i forbindelse med refusion af det private udlæg.

  • AU kreditkort må ikke tilknyttes Rejsekort Privat

 • DSB's Erhvervsportal - faktura

  • AU anbefaler at der købes DSB Orange Fri, da der her opnås størst rabatter

  • Hvis man der i mod ønsker at købe på faktura, hvor man kan opnår 20 % på rejser over Storebælt, skal man kontakte Merete Müermann Frandsen - Kreditorgruppen - på mail: merete.frandsen@au.dk. 

 • Togrejser i udlandet

  • Togrejser i udlandet bestilles via CWT, men...

   • ...vær opmærksom på følgende:

   • Ved køb af togbilletter hos CWT, skal bestillingen være CWT i hænde senest 3 hverdage før togafgang.

   • Ved ændringer og refunderinger af togbilletter skal CWT have den fysiske togbillet ”i hånden”, før en ændring eller refundering kan finde sted.

   • CWT anbefaler i så fald, at togbilletter med en værdi på mere end 1.000 kr. fremsendes som anbefalet post, og årsagen til dette er, at vi desværre har oplevet at især klippekort forsvandt i posten.

   • Der skal betales bestillingsgebyr til CWT

  • CWT's kontaktoplysninger...

   • Tlf.: +45 33 63 77 44

   • Email: au.dk@contactcwt.com

   • Mandag-fredag: 8:30-16:30

   • Ringer du til CWT uden for åbningstid, skal du betale et gebyr pr. opkald.

 • Billetter i DSB APP

  • DSB APP kan kun downloades til iPhone og Android

  • Du kan betale med AU-kreditkort i DSB APP

  • Se en video om, hvordan app’en fungerer

  • Pladsbilletter i DSB APP

  • Dokumentation for køb i DSB APP

   • Købet af enkeltbilletter og pladsbilletter dokumenteres via screen dumps af for- og bagsiden af billetterne. Dokumentationen vedhæftes ved afregningen i RejsUd.

Spørg os...

hvis du har spørgsmål til AU's praksis

Togrejser indland og til udlandet

Togrejser og pladsbilletter i Danmark og til udlandet kan bestilles:

Billetterne kan betales med AU-kreditkort.

Rabat på togrejser

For at opnå rabat på togrejser, skal din rejse foretages via:

 • Orange Fri - størst rabat og billet er ændringsbar
 • DSB Erhvervsportal - kun 20% rabat på rejser over Storebælt
 • Rejsekort - differienteret rabat

Afregning af togrejser

Tog – og pladsbilletter skal afregnes ved kreditkortkøb (RejsUd) eller ved modtagelse af e-faktura (IndFak).

Den enkelte enhed skal decentralt opbevare specifikationen af forbruget (dato, bruger og anledning). Dokumentationen skal kunne fremlægges på forlangende fra universitetets regnskabskontor eller revision.