Bro- eller færgeoverfart

Aarhus Universitet har indgået en erhvervsrammeaftale med A/S Storebælt, så man kan erhverve en BroBizz til at krydse Storebæltsbroen hurtigt og fleksibelt.

BroBizz kan desuden bruges til Molslinjen.
Men vær opmærksom på, at du ved Molslinjen betaler for en Business Blue Class billet, hvis jeres BroBizz anvendes til køb af billet. Derfor er anbefalingen, at billetter købes online, da der kan spares op til kr. 400-500 pr. overfart.

Betingelser for oprettelse af BroBizz

Hver afdeling på AU med eget EAN nummer kan få oprettet en underkonto til erhvervsrammeaftalen. Det er muligt at få udleveret flere brobizz'er til hver underkonto, men der kan kun være en ansvarlig kontaktperson pr. underkonto. Det er ikke muligt for to medarbejdere på samme afdeling/institut at bliver registreret med to forskellige underkonti.

Der skal i forbindelse med bestilling laves en organisering, hvor man finder en kontaktperson, som er ansvarlig for samtlige BroBizz'er på afdelingen/instituttet. Kontaktpersonen skal tjekke den månedsfaktura, der bliver sendt til det tilhørende EAN nummer og dokumentere at forbruget på fakturaen er anvendt til tjenestelig formål.

Bestillingsprocedure ved erhvervelse af BroBizzz

 • Ring på 3393 5200 og spørg efter markedsafdelingen eller skriv en mail til btb@brobizz.com
 • Informere om at du skal oprette en underkonto til MOR-kontoen, som hedder Aarhus Universitet med rammeaftale konto nr.: 10008755
 • Dernæst skal du oplyse følgende informationer:
  1. Fakultet (afdelinger indenfor Fællesområdet opgiver Fællesområdet som fakultet)
  2. Afdeling/institut/center
  3. Adresse
  4. CVR nr. (Alle enheder oplyser 31119103)
  5. EAN nr.
  6. Antal BroBizz'er
  7. Kontakt person
 • I løbet af 1-2 arbejdsdage vil jeres nye underkonto være oprettet. I vil modtage BroBizz'erne i løbet af 4-5 arbejdsdage. Med BroBizz'erne ligger en følgeseddel med det nye kundenummer. Dette kundenummer skal I referere til, hvis I skal bruge flere BroBizz'er på samme konto og EAN nummer.

Nye BroBizz'er

Nye Brobizzer skal aktivt tilmeldes Mols-linien før der også fås rabat her. Tilmeldingen forgår ved at indsende Brobizz nr. til Indkøb.

Eksempel på erhvervelse af BroBizz

To BroBizz'er til afdelingen/instituttet. En udvalgt person retter henvendelse til Storebælt A/S og får oprettet en underkonto efter overstående procedure. Der bestilles derefter to BroBizz'er. Den ene lægges måske i tjenestebilen, mens den anden udleveres til en medarbejder. Det er nu den udvalgte persons ansvar at tjekke den månedsfaktura, der kommer til det oplyste EAN nummer. Fakturaen skal tjekkes op imod kørebogen fra tjenestebilen og rejseafregninger/kørselregninger fra den person, som har fået udleveret en BroBizz.