Hotelbooking

Hotelværelse i Danmark

Når du skal booke en overnatning i Danmark kan du nemt og hurtigt anvende AU's hotelaftaler. Hotelaftalerne må ikke gøres offentligt tilgængeligt.

Vær opmærksom på at hotelprisen holder sig inden for de vejledende hoteldispositionsbeløb. De vejledende dispositionsbeløb i dokumentet "Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2023 for tjenesterejser".

Hotelværelse i udlandet

Når du skal booke en eller flere overnatninger i udlandet, kan du bestille direkte hos hotellet eller gennem AU's rejsebureau CWT. CWT viser alle de priser og muligheder, de har inden for deres aftaler med hoteller i udlandet. Dog opkræver CWT et gebyr for bestillingen. 
Find kontakt oplysninger til CWT's rejsekonsulenter her.

Hoteldispositionsbeløbet i udlandet varierer afhængigt af, hvilket land man skal overnatte i. De maksimale hotelpriser finder du i højre side i dokumentet "Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2023 for tjenesterejser"