Ph.d. på miljøskifte – dækning af udgifter

Som ph.d. studerende ansat på AU har du ikke krav på at få refunderet ekstraudgifter i forbindelse med et udlandsophold, da ph.d.’ere ikke er omfattet af tjenesterejseaftalen. Dog kan dit fakultet/institut/center beslutte, at:

  • Refundere visse rimelige og dokumenterede merudgifter (fx forplejning og transportudgifter),
    eller
  • Udbetale time- og dagpenge

Refusion af udgifter eller udbetaling af time- og dagpenge kan ikke overstige de til enhver tid gældende satser for tjenesterejser.

Nærmere retningslinjer for refusion fastlægges af fakulteterne/institutterne/centre.

Til højre finder du kontaktoplysninger til dit fakultet, hvis du har spørgsmål til det, du lige har læst.